Słowo Boże

23 niedziela zwykła 2017

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

 

Czytaj więcej: 23 niedziela zwykła 2017 

XII niedziela zwykła

„ Tobie powierzyłem swą sprawę”. Moje życie jest w Jego rękach. Każdego dnia warto, abym oddawał Dobremu Ojcu moją codzienność i wszystko to, co ją wypełnia. On nieustannie zapewnia mnie o tym jak ważny dla Niego jestem. Nie ma nic ważniejszego niż moje sprawy. Zapewnia mnie „nie bój się”, jestem przy Tobie. Zawsze wtedy kiedy dokonuję się zwycięstwo w moim życiu nad grzechem, to doświadczam Boga Żywego. Niech On w swej dobroci wysłucha mnie, bo Jemu się zawierzam. Jemu oddaje swoje serce, On nie pragnie niczego innego.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013