Siódma Niedziela Zwykła 2019

Kiedy na świat przychodzi jakieś dziecko, przyjaciele i bliscy zastanawiają się, do kogo jest ono podobne. Sami rodzice doszukują się w nim podobieństwa do siebie samych. W zarysie ust czy kształcie nosa rozpoznają cechy charakterystyczne ojca lub matki albo ich rodzin. Rodzimy się już z zapisanymi cechami fizycznymi, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Zaś w ciągu życia nabieramy podobieństwa do najbliższych przez naśladownictwo gestów, sposobu wyrażania dokonywane wybory czy hierarchię wartości.

Początkowo to naśladownictwo ma charakter bardzo zewnętrzny. Z czasem jednak musi dojść do uwewnętrznienia wartości i światopoglądu, ponieważ gdy dorastamy zaczynamy samodzielnie szukać odpowiedzi dotyczących sensu i celu życia. Bywa, że nasz światopogląd jest tożsamy z tym, jaki wpajali nam rodzice. Bywa, że różni się diametralnie. Wszystko zależy od tego, kim jesteśmy w swoich oczach.

Kim jestem? Niech to pytanie prowadzi Cię przez dzień dzisiejszy. Niech brzmi w twoich uszach przy każdym wypowiedzianym słowie, przy każdym geście, każdej decyzji czy wyborze, jaki podejmiesz. Co twoje słowa, wybory, czyny mówią o Tobie? Może trwasz w przekonaniu, że jesteś dobrym chrześcijaninem. Czy to, co robisz jest z tym zgodne? Może chlubisz się tym, że jesteś dzieckiem Boga. Ale czy jesteś tak jak On miłosierny? Czy rzeczywiście nosisz w sobie obraz Człowieka niebieskiego?

Czytaj więcej: Siódma Niedziela Zwykła 2019

Szósta niedziela zwykła 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa PanuCo dla nas chrześcijan dzisiaj znaczy być szczęśliwym? Czym dla mnie jest szczęście?

 

Chrześcijanin to człowiek wiary. To ziarenko wiary zostało zasiane w sercu każdego podczas chrztu św. i wzrasta. Niezależnie od chwilowych przyjemności mocno jest osadzony w Chrystusie. Jest jak to drzewo, które zasadzone nad płynącą wodą wzrasta i czerpie moc. Czerpie siłę z tej wody, którą został pokropiony podczas chrztu, z Chrystusa i sakramentów, które On nam pozostawił.

Choć w życiu bywają różne chwile, to niezależnie od sytuacji i przeciwności ma wydać owoc w swoim czasie.

Czytaj więcej: Szósta niedziela zwykła 2019

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013