Słowo Boże

XI niedziela zwykła rok A

„Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów”. Bycie szczególnym dla kogoś zmienia perspektywę naszego życia. Doświadczenie  wyjątkowości i umiłowania przez kogoś nadaje smak naszej codzienności. Sam Stwórca, Pan Panów, Król Królów traktuje nas jako szczególną własność. Historia mojego życia jest tego dowodem. Każdy może zapytać: moja historia? Ta pełna cierpienia, bólu, …

Tak, dokładnie tak jest! Historia każdego z nas to historia Zbawienia. Pytanie czy umiem to dostrzec? Na czym się skupiam? Czy potrafię zobaczyć, co Pan w ogóle czyni w moim życiu, że On „niesie mnie na skrzydłach orlich”.

Mamy najlepszego Przyjaciela, który jest naszym Odkupicielem. Kocha za darmo, bo umarł za mnie kiedy jeszcze byłem grzesznikiem. Nic nie zrobiłem dla Niego. Jestem już pojednany. Mogę się chlubić. To nie jest piękna historia?

Zatem „chwal i błogosław Jego imię. Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia”.

A twoja wierność? Jak ona wygląda? Dziś kolejna szansa, abyś wrócił do Niego, zatem pilnie słuchaj Jego głosu. Bądź z Tym, Który kocha za darmo zawsze i wszędzie, i nie męczy się przebaczaniem!

Boże Ciało - święto tęskniących

Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się w tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg, którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas uzdalniać do tego samego. Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, którzy Go przyjmują – zaczynamy na nich patrzeć tak jak On.

 

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 102

To święto tęskniących, których mijać będziesz, idąc w procesji, zapatrzonych w smartfony, przyglądających się z uwagą z oddali, siedzących w kawiarniach i śmiejących się beztrosko. Tych, którzy na dłuższą chwilę zapomnieli, że tęsknią. To święto twoje, byś mógł zatęsknić na nowo za Ciałem i Krwią, które dają życie wieczne. Byś już dziś mógł tęsknić za Wiecznością.

"Oremus" czerwiec 2017, s. 94

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013