Słowo Boże

V niedziela Wielkiego Postu 2018

Patrzeć na Jezusa.

 

Nasza codzienność stawia nam nieustannie nowe wyzwania. Niekiedy życie krzyżuje nasze plany. Pytamy się o sens, gdy dotyka nas cierpienie, choroba, trudność życiowa.

Pytamy się dlaczego? Prosimy, by starczyło nam siły, aby nas to ominęło.

Co robić, gdzie szukać pomocy? Jak radzić sobie z życiem, które pędzi i zatrzymać się nie chce?

Wieli Post to dobry moment na chwilę zatrzymania.

Św. Jan Paweł II zachęcał kiedyś, że najważniejsze dla chrześcijanina jest kontemplowanie oblicza Jezusa.

Nie chodzi o zmianę świata, czy wyjście ze zła, ale zatrzymanie się przed obliczem Jezusa.  

Dzisiejsza liturgia może być dobrym momentem na takie chwile refleksji i spojrzenie na Jezusa i na siebie.

Czytaj więcej: V niedziela Wielkiego Postu 2018

IV niedziela Wielkiego Postu 2018

Zaproszeni by żyć wiecznie.

 

Pierwsze czytanie ukazuje obraz Boga – Ojca bardzo troskliwego o swoje dzieci.

To Bóg, który jest bardzo cierpliwy. Pokazuje to poprzez troskę o swój naród. Cierpli, patrząc jak w ludzie szerzą się nieprawości. Dlatego dla ich dobra posyła nieustannie pomoc, choć widzi, że Jego wysłańców nie słuchają, wyśmiewają i lekceważą. Lud przez swoje nieprawości dostaje się w niewolę. Smutek narodu ukazują słowa Psalmu ,, Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu”. Niewola to czas tęsknoty za wolnością.

Czytaj więcej: IV niedziela Wielkiego Postu 2018

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013