Słowo Boże

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

I CZYTANIE:  Iz 55, 1-11        Nowe i wieczne przymierze

Ps:   Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6   Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

II CZYTANIE: 1 J 5, 1-9      Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

EWANGELIAMk 1, 7-11  Chrzest Jezusa

 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!

I czytanie

Przeżywamy dziś dzień w którym w rzece Jordan Jezus przyjął od Jana chrzest. Podchodząc z tłumu do Jana, jako jeden z wielu, Jezus natychmiast zostaje zauważony przez proroka. Jan jest otwarty na działanie Bożego Ducha, dostrzega to, co przez nikogo w tłumie nie zostało zauważone.  I my dziś jesteśmy zaproszeni do otwarcia. Otwarcia na działanie Ducha Świętego, zaczerpnięcia ze zdrojów zbawienia i zauważenia obecności Bożej w swoim życiu.

W obietnicy Izajasza i w świadectwie Jana Chrzciciela jest Bóg-źródło, który w swej miłości pozostawia nam zawsze wolność. Wolność pragnienia Jego samego, pragnienia Jego Królestwa, pragnienia życia w Duchu i bycia świadkiem Życia. Świadek jest tym, który zaświadcza, że widział, doświadczył danej rzeczywistości. Może dziś warto zatrzymać się i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jestem świadkiem Jezusa?

 

Tylko człowiek napełniony Duchem Świętym i Mu posłuszny może skutecznie głosić Słowo Boże. Im bardziej człowiek głoszący słowo Boże jest uległy Duchowi Świętemu, współpracuje z Nim, tym skuteczniejsze jest Jego nauczanie. Współpracować z Duchem Świętym to modlić się, wsłuchiwać w głos Boga, czytać Pismo Święte, systematycznie przyjmować sakramenty święte.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 2017

 

I CZYTANIE:  Syr 3,2-6.12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Ps 128,1-2,3,4-5 Błogosławiony, kto się boi Pana.

II CZYTANIE: Kol 3,12-21 Chrześcijańskie zasady życia domowego 

EWANGELIA: Łk 2,22-40  Dziecię rosło napełniając się mądrością 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
Kol 3,15a.16a

Dzisiejsza pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim jest zarazem Świętem Świętej Rodziny. Liturgia słowa podprowadza nas do zatrzymania się przy darze i zadaniu rodziny.  Rodziny Jezusa Maryi i Józefa ale również i rodzin naszych. W Świątyni wraz z Jezusem, Maryją i Józefem spotykamy się z jerozolimskim starcem Symeonem i prorokinią Anną, którzy przez swoje wierne trwanie w miłości doświadczyli pełni radości spotkania ze Świętą Rodziną.

I my dziś spotykamy się z rodzinami i współtworzymy rodziny, które przeżywają swoje radości i smutki, rodziny w których narodził się Chrystus, i te w których wciąż jest wiele różnorodnego bólu i cierpienia.

Czytaj więcej: NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 2017

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013