Słowo Boże

10 niedziela zwykła rok B

"(...) niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień".

"Bóg Zbawicielem pełnym miłosierdzia".Spotkanie z Bogiem poprzez Słowo daje możliwość konfrontacji. Rzuca światło na moje życie. Jednak jeśli zatrzymam się tylko na patrzeniu na to, co dobre, a co jeszcze potrzebuje uporządkowania to może być mi ciężko doświadczyć odnowienia. On pragnie z dnia na dzień mnie odnawiać, zbawiać, zalewać swoim Miłosierdziem. Zrobienie kroku dalej, oddanie Jemu tego co we mnie słabe, kruche daje Wolność. Zdanie się całkowiecie na Niego, aby w niczym nie było mojej zasługi. To On ma moc. I co więcej najlepiej wie, jak to wszystko poukładać. 

 

Jezu stań się moim Zbawicielem pełnym miłosierdzia. Lgnę do Twojego Serca goręjącego ogniska miłości i proszę zmiłuj się nade mną, dotknij, ulecz, bądź blisko.

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne zmiłuj się nade mną o pomoż mi TROSZCZYĆ SIĘ O DOBRO!

 

 

Niedziela IX tygodnia okresu zwykłego

Zdarza mi się słyszeć: "ale ja Boga nie czuję, nie widzę etc." Mocną odpowiedź przynosi mi dziś św. Paweł, który wskazuje w  Drugim Liście do Koryntian, iż Jezus Chrystus "zabłysnął w naszych sercach", tak abyśmy dobrze pozanli Boga. Moje wejście w relacje z Jezusem da mi możliwość doświadczenia Boga Żywego. To skarb, który może nadać smak naszemu życiu. Doświadczenie relacji przyjaźni z Jezusem uświadamia nam, że to od Niego pochodzi moc, która przemienia naszą codzienność, zwłaszcza sytuacje, które wydają się nam górą nie do pokonania. W Nim nasze życie i z Nim "nie czujemy się osamotnieni". 

 

 

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013