Trzecia Niedziela zwykła 2019

,,… a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa” (Ne 8, 3)

 

Słowo Boże chce nas dzisiaj nakarmić. Nie tyle nasycić nasz umysł, ale przede wszystkim umocnić nasze serce.

W pierwszym czytaniu ukazany jest lud, który słuchał słowa – karmił się nim.

Bo tak, jak ciało potrzebuje być odżywiane, tak moja dusza potrzebuje sycić się Słowem Bożym.

Czy ja słucham słów, które Bóg mówi do mnie?

Co ono mówi o mnie?

A dzisiejsze słowo może wiele powiedzieć o nas, o mnie. Bóg mówi do mnie nieustannie i na różne sposoby. Pragnie, aby Jego słowo było wysłuchane, chce być przyjęte i czeka, że na nie odpowiem.

Ile czasu jestem wstanie przeznaczyć na słuchanie Słowa Bożego?

Jak podchodzę do tego słowa?

Czytaj więcej: Trzecia Niedziela zwykła 2019

Druga Niedziela zwykła 2019

,,Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów”. J2,2.

Piękny obraz ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Uczta weselna, czas radości, świętowania, spotkań, miłości.

Jezus został zaproszony na to wesele i przyjął zaproszenie. Udał się tam wraz ze swoimi uczniami. Widzimy na weselu również Maryję. Można dodać, że tam gdzie jest Jezus, tam jest i Maryja.

Jezus dla Ciebie i dla mnie - każdego dnia przygotowuje najwspanialsze przyjęcie; ucztę, na którą zaprasza. Jest nią Eucharystia.

Czy jestem tego świadomy?

A jak odpowiadam na to Jego zaproszenie?

On Oblubieniec zaprasza – swoją oblubienicę.

Moje życie jest także ,,ucztą weselną”. Jezus chce być moim Oblubieńcem i być blisko mnie, pragnie dawać swoją miłość – On, Bóg pragnie spotkania ze mną – człowiekiem. Chce napełniać mnie Sobą, swoją miłością.

W Kanie wydawało się wszystko przebiegać pięknie, gdyby nie brak wina.

Czytaj więcej: Druga Niedziela zwykła 2019

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013