Słowo Boże

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 2018

RZECZNIK OJCA 

W drugim czytaniu Jan Apostoł nazywa Jezusa RZECZNIKIEM OJCA, ofiarą przebłagalną za grzechy nasze i całego świata. To niesamowicie porusza i jednocześnie daje radość z tego, że każdy z nas ma po pierwsze osobistego rzecznika, a po drugie jest On niesamowicie potrzebny.

Pan Bóg zna naszą słabość i niemoc, wie dobrze, że sami sobie nie poradzimy, dlatego daje nam swojego Syna, który przychodzi, przynosi wolność, przychodzi z prostymi słowami „POKÓJ WAM” On do nas mówi, chcę żebyśmy Go słuchali. Otwórzmy nasze serca i uszy. Z Radością dziękujmy Bogu za wspaniały dar dla nas słabych ludzi jakim jest KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.  

 

 

2 niedziela Wielkanocna

W dzisiejszej ewangelii przewija się bardzo dużo słów: Apostołowie, zamknięte drzwi, obawa, strach, przychodzący Jezus , który mówi dwukrotnie „ POKÓJ WAM”, tchnienie Ducha Świętego. Bardzo dużo wydarzeń się dokonuje w tym jednym małym fragmencie.

Jednak niewątpliwie uwagę przykuwa Tomasz, którego przerosło to co zobaczył. Przecież widział mękę i śmierć Pana Jezusa, a tu nagle przed nim staje ten sam pełen życia Jezus. Ale to właśnie On jako jedyny z Apostołów potrafił szczerze i z prostotą wyznać Jezusowi to co czuje, nie kryje tego jak reszta.

Jego wyznanie „ PAN MÓJ I BÓG MÓJ” jest pełne prostoty i szczerości.

My też w naszym życiu jak Tomasz domagamy się jakiś znaków czy rozwiązania naszych większych czy mniejszych problemów, czy też dowodów, na to, że Bóg jest miłosierny, że nas kocha bezgranicznie.

I zapominamy, że On nieustannie przy nas jest, że można Mu zaufać, że jego miłosierdzie trwa bez końca.

Niech Jego słowa wypowiedziane do Apostołów rozbrzmiewają w naszych sercach „POKÓJ WAM”.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013