Słowo Boże

Zmartwychwstał

„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”

Oto wielka tajemnica naszej wiary.

Dziś nie ma już śmierci, płaczu i cierpienia, bo Życie swą siłą przezwyciężyło ciemność.

Jest poranek, radość.

Zakwitł krzyż.

Chrystus Pan rozdaje życie Swe.

Świadkiem tej tajemnicy jest  Piotr, który mówi o działalności, życiu, śmierci Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstaniu.

Tym świadkiem była także Maria Magdalena, która: ,,udała się do grobu

 i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. Biegnie i dzieli się tym, co ujrzała.

Tak jak Maria Magdalena biegnijmy do innych i głośmy, że Jezus Zmartwychwstał dla mnie i dla Ciebie.

Nie patrzmy za siebie, nie spoglądajmy w dół. Dziś wzrok trzeba nam skierować ku górze- ku Chrystusowi, który jest naszym Życiem. Jesteśmy powołani do życia, zaproszeni do wielkiej chwały i radości w niebie.

On nas zaprasza do bycia świadkami Jego zmartwychwstania właśnie dzisiaj.

Drogi tamtych świadków zmartwychwstania i nasze drogi wciąż się przeplatają. A ci, którzy po nas przyjdą będą żyć wiarą i świadectwem przez nas wyznawanym i pozostawionym.

Dziękujmy Panu za Jego dobroć.

 Radujmy się i głośmy tę radość, te wielkie dzieła Pana, cuda, które dokonał dla nas.

Głośmy tę prawdę, że ,,Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Alleluja.

Niedziela Palmowa

Po raz kolejny sie przekonuję, że to nie my idziemy Twoją drogą krzyżową Panie Jezu, lecz to Ty idziesz naszą drogą krzyżową. Przychodzisz, aby być z nami, do samego końca, poprzez trud, odrzucenie, osamotnienia, oskarżenia, upokorzenia, niesprawiedliwości.

Ludzie pragną mieć króla triumfującego, a Ty tymczasem pokazujesz, co znaczy być wolnym, mocnym miłością, która przed niczym sie nie cofa, nikim nie gardzi. Jesteś Królem, lecz twoje panowanie nie dokonuje sie w triumfie, glorii, to droga przeciwna temu, co błyszczy..... Jesteś posłuszny swemu Ojcu, w całkowitym zawierzenia. W ufności jest nasza siła, w oddaniu całkowitym i zgodzie na to, co trudne.

Ty, który zrezygnowałeś z atrybutów boskich i władzy i chwały, naucz mnie tez z tego rezygnować, aby żyć naprawdę w wolności i zgodzie z Twoją wolą.

Naucz nie zniechęcać się w czynieniu dobra, zwłaszcza wobec tłumu, który raz krzyczy "chwała", a za chwilę skazuje na ukrzyżowanie.

Naucz w moich porażkach być blisko ciebie i oddawać siebie Ojcu jak Ty!

Naucz wierzyć, mimo mojego lęku, obaw i bezsilności.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013