Słowo Boże

30 niedziela zwykła 2018

Zdumiewa i zachwyca mnie wytrwałość i kreatywność Pana Boga w powtarzaniu nam bezustannie tej jednej, jedynej prawdy: że On, nasz Pan i Bóg "wybawił swój lud"  (Jr 31, 7). Niedziela, Dzień Pański, czas wolny od pracy po to, byśmy mogli spotkać się z Nim w Eucharystii, zatrzymać chwilę w codziennym pędzie życia i zastanowić nad tym, co dla nas zrobił to najlepszy moment także na to, by okazać Bogu swoją wdzięczność, by się radować Jego darami, Jego Obecnością.

Historia Bartymeusza jest nie tylko dowodem Bożej mocy. Historia Bartymeusza jest też Twoją i moją historią.

Przede wszystkim imię - przedrostek "bar" oznacza "syna", stąd Bartymeusz to syn Tymeusza. Imię to odnosi nas przede wszystkim do relacji z Ojcem, pokazując, że jesteśmy przede wszystkim dziećmi Boga.

Kolejny element to miejsce, w którym znajduje się Bartymeusz - siedzi przy drodze, którą ma przechodzić Jezus. Jest gotowy na spotkanie i gdy do niego dochodzi, nikt nie jest w stanie powstrzymać jego wołania "Jezusie, Synu Dawida, ulituj sie nade mną!" (Mk 10, 47). Bartymeusz umie nazwać swoje braki i potrzeby i wie, Kto może mu pomóc. Żyje świadomie i świadomie wybiera to, co dla niego dobre. Nie ogląda się na ludzką opinię; dla niego liczy się tylko opinia Jezusa. Dzięki determinacji Bartymeusza Jezus może wkroczyć w jego życie ze swą łaską. Słowa ślepca spod Jerycha to jedyne, czego Bóg potrzebuje, "wybawić swój lud" (Jr 31, 7). Twój Ojciec potrzebuje tylko jednego słowa. Czy chcesz je wypowiedzieć?

 

 

29 niedziela zwykła 2018

 

Mówi się, że pieniądz rządzi  światem. Mówi się, że władzę ma ten, kto jest silny. Mówi się, że u steru stają ci, którzy mają "plecy" - znajomości, kontakty. Mówi się...

A Jezus mówi: «kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich» (Mk 10, 43 - 44) i swoim życiem pokazuje, jak to realizować. On nie tylko był ostatnim, niewolnikiem człowieka, tym, który służy. On oddał wszystko, łącznie z życiem za każdego z nas, za Ciebie, za mnie.

Jezus proponuje nam dzisiaj po raz kolejny nowe życie, w nowym świecie, rządzonym nowym prawem - prawem miłości i służby. Czy to możliwe, że panowanie należy do tego,  kto służy? Czy rzeczywiście siłą człowieka jest MIŁOŚĆ??? Spróbuj. Zaufaj. Pokochaj! Wtedy będziesz wiedział. Wtedy doświadczysz i jak Jezus nasycisz się światłem.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013