Słowo Boże

30 niedziela zwykła 2017

29 października, XXX niedziela zwykła

 

Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie daje człowiekowi tego, na co zasługuje lecz to, czego potrzebuje. Właśnie taki jest nasz Bóg. Może wszystko, a wybiera litość i miłosierdzie wobec nas, bo jest Miłością i nie może się zaprzeć samego siebie. Z tego też powodu i my, jako Jego dzieci, jesteśmy wezwani do szukania tego, co dobre dla drugiego, do dawania innym tego, co im potrzebne, choć w naszym ludzkim odczuciu mogą na to nie zasługiwać.

Czytaj więcej: 30 niedziela zwykła 2017 

29 niedziela zwykła 2017

«Oddajcie Bogu to, co należy do Boga» (Mt 22, 21) Wydawać by się mogło, że już dawno mamy za sobą czasy, w których ludzie wierzyli w istnienie wielu bogów, których panowanie ograniczało się do niewielkiego terenu i dotyczyło wyłącznie ich wyznawców. Przecież my wiemy, że Bóg jest jeden i że ma On władzę nad wszystkim i nad wszystkimi. Wiemy o tym. Jednak z jakiegoś powodu dzisiejsze czytania znów nam tę prawdę przypominają. „Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga” (Iz 45, 5). Na potwierdzenie tych słów prorok Izajasz przytacza nam przykład Cyrusa, który choć Boga nie znał, stał się narzędziem w Jego ręku i przez jego działania wypełniła się wola Boga. Jakie znaczenie dla mnie mają dziś te słowa Pisma Świętego? Do czego Bóg mnie przez nie zaprasza? Każdy z nas musi znaleźć własne odpowiedzi. Wydaje się jednak, że dla wielu mogą mieć one wspólny mianownik – „Jawicie się jako źródło światła w świecie” (Flp 2, 15). Bez względu na to, kim jestem, co robię, gdzie mieszkam, z jakimi ludźmi się spotykam, jestem wezwany/wezwana, by w świecie, który często się gubi pośród różnych możliwości i perspektyw, stać się źródłem Bożego blasku. Przypominać o tym, co w życiu jest najważniejsze, co jedynie konieczne do tego, by człowiek był szczęśliwy. Będzie tak, wypełnię to powołanie, gdy sam/sama będę żyć stawiając Boga w centrum i gdy zawsze, przez moje czyny, wybory, słowa, pragnienia będę oddawać „Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21).

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013