III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2019

 

Wyrazem ogromnej mądrości Kościoła jest to, jak prowadzi nas przez dialog czytań mszalnych. Dzisiejszą liturgię Słowa rozpoczyna objawienie miłosierdzia Boga oraz Jego imienia - Jestem, który Jestem. Psalm responsoryjny jest naszą odpowiedzią na te prawdy. Jest wyznaniem wiary popartej życiowym doświadczeniem. Dzięki temu możemy bez lęku słuchać słów św. Pawła oraz ewangelicznego wezwania do nawrócenia. Gdybyśmy zapomnieli o tej kolejności, wielu z nas mogłoby ulec zwątpieniu słysząc złowieszczo brzmiące słowa: "Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?" (Łk 13, 7).

Pan Bóg wzywa nas do owocnego życia, wzywa nas do służby innym i miłości wobec nieprzyjaciół. Mimo to, często doświadczamy własnej niemocy, często upadamy i nie widzimy owoców naszych starań. Tym wszystkim, którzy słabną w drodze, Bóg przypomina, że JEST, że nam towarzyszy, że nas podtrzymuje; że zawsze jest gotów "okopać" nas mocą swego Świętego Ducha i "obłożyć nawozem" łask płynących z sakramentów świętych, abyśmy zaczęli przynosić owoce nawrócenia.  Królestwo niebieskie, nasza Ziemia Obiecana, jest już blisko.

 
 
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2019

Obietnica to fundament dzisiejszych czytań mszalnych i naszej relacji z Bogiem. Bóg objawia się człowiekowi i składa mu obietnicę - że będzie mu błogosławił, że obdarzy go potomstwem i życiem wiecznym. Nie możemy jednak zapominać, o czym bardzo mocno przekonuje nas życie Jezusa Chrystusa, że spełnienie tych obietnic dokona się w sposób zupełnie przez nas nieprzewidziany i że dokona się na drodze krzyża.

 

Śledząc historię zawarcia przymierza Boga z Abrahamem możemy dostrzec, że osobą aktywną jest przede wszystkim człowiek. Natomiast działanie Boga objawia się wtedy, gdy kończą się ludzkie siły (sen Abrahama) i pojawia się zwątpienie (lęk i ciemność). W takich okolicznościach, gdy zawodzą ludzkie środki i ludzka logika, gdy człowiek odkrywa i doświadcza kresu swoich możliwości, wtedy Bóg ma otwarte pole do działania. Dopiero wówczas droga Krzyża, jedyna jaka człowiekowi zostaje, objawia się jako droga zwycięstwa, droga do nowego życia. Oby ten czas Wielkiego Postu stał się dla nas czasem umocnienia wiary w spełnienie obietnic Boga oraz ufnej zgody na drogę, która nas do nich doprowadzi.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013