Słowo Boże

Niedziela Trójcy Świętej 2018

Dziś przeżywamy niedziele Trójcy Świętej. To chyba dla nas ludzi tajemnica niepojęta. Powstały traktaty świętych dotyczącej niej samej. Posiadamy pewną wiedzę, by przybliżyć się do Boga obecnego w Trzech Osobach. Jednak niech w dzisiejszą niedzielę przy rozważaniu Słowa Bożego towarzyszy nam to obrazowe przedstawienie Trójcy. Patrząc na nią widzimy najprawdziwszą ich naturę: pochylającą się nad poranionym człowiekiem. Ich relacja, która się przenika cała jest skierowana na mnie. Bądź uwielbiony  Ojcze,  Synu i Duchu Miłości. Amen.

Liturgia Słowa tutaj

Zesłanie Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty!

Dziś Kościoł woła o Ducha Świętego. Tak bardzo potrzebujemy Jego mocy. Jeśli pragniemy życia w obfitości i pełnego wolności dzieci Bożych bez pomocy Ducha Świętego nic z tego nie będzie. Jego Dary i owoce pomagają nam doświadczać smaku życia. Duch Święty doprowadza do Prawdy, a Ona wyzwala. Tak naprawdę w życiu bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy nawet w stanie zawołać do Boga - Ojcze.

Tajemnica Zmartwychwstania dopełnia się dzisiaj. Niech dopełni się i w moim życiu. Dlatego wołam:

"O Stworzycielu Duchu przyjdź...Tyś zdrój żywym, miłość, ognia żar. Światłem rozjaśnij naszą myśl. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej". 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013