Słowo Boże

I niedziela Wielkiego Postu 2018

„Drogi Twe Panie to łaska i wierność” 

 

              Rozpoczynamy nowy czas kolejny „Wielki Post” w naszym życiu. Nasza uwaga koncentruje się na pracy nad sobą, na postanowieniach. Tymczasem ku zaskoczeniu pierwsze czytanie tej wielkopostnej niedzieli rozpoczyna się od obietnicy Boga, jaką złożył Noemu: „już nigdy  nie zostanie zgładzona żadna istota żywa”. Przez te słowa Bóg przypomina o tym co w tym czasie powinno być najistotniejsze, a o czym mówi kolekta tej niedzielnej liturgii „abyśmy postępowali w tajemnicy Chrystusa”. Słuchając, czytając Pismo Święte w tym czasie mamy po raz kolejny sposobność do poznania Boga i Jego ogromnej miłości. Dziś, tej niedzieli nasz dobry Ojciec przypomina, że nigdy nikogo nie potępia, ukazuje się jako łaskawy i wierny swojemu Słowu. W ten sposób pragnie nam dodać odwagi, abyśmy się do niego zbliżali tacy, jacy jesteśmy.

Czytaj więcej: I niedziela Wielkiego Postu 2018

6 niedziela zwykła rok B

 

„Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona…”

Czytania tej niedzieli koncentrują naszą uwagę na trędowatym. Chorzy na tę straszna chorobę, w czasach Jezusa byli izolowani ze społeczności, odrzucani. Na dodatek, jak dobitnie mówi pierwsze czytanie przypisywano im z powodu choroby nieczystość, a więc pozbawiano ich możliwości modlitwy w świątyni, uznawano za grzesznych.

Czytaj więcej: 6 niedziela zwykła rok B

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013