Słowo Boże

IV NIEDZIELA ADWENTU WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

 

I czytanie:2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Psalm:Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a) Na wieki będę sławił łaski Pana.

II czytanie: Rz 16, 25-27 Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Ewangelia: Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna

 

«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławiona jesteś między niewiastami ».

Łk 1,28

Stojąc u progu Bożego Narodzenia chciejmy dziś potowarzyszyć Maryi w chwili zwiastowania. Zatrzymajmy się przy spotkaniu Archanioła z Maryją i zaczerpnijmy obficie z doświadczenia Jej serca.

Patrzmy z uwagą na Maryję, która otwiera się, która przyjmuje w sobie Boga.

 

Łaska adwentowej drogi, którą przemierzamy przemienia. Syn Boży, Słowo Wcielone wchodząc w naszą codzienność, każdą naszą rzeczywistość uświęca Swą obecnością. Bóg jest z nami, jest pośród nas i patrzy inaczej niż my. Pokorna dziewczyna z Nazaretu staje się Matką Boga, najmniejsze wśród plemion judzkich Betlejem staje się miejsce narodzin Boga. Maryja zgodziła się na propozycję Boga i zgodziła się na wszystkie konsekwencje wynikające z przyjęcia. Zaufała i czytelnie przemawia do nas swoja postawą. Postawą, którą powierza swoje życie woli Pana w całkowitej wolności i odpowiedzialności. Postawą, którą wyraża w swoim myśleniu, decyzjach i działaniu. Zaufajmy i my. Pełnienie woli Boga w naszym życiu to wielokroć pozorne drobiazgi. To codzienny wybór miedzy: widzieć-nie widzieć, chcieć usłyszeć- nie chcieć usłyszeć. Ile razy to my zamykamy oczy i … płaczemy, że nie widzimy. 

Czytaj więcej: IV NIEDZIELA ADWENTU WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

III NIEDZIELA ADWENTU 2017

Niedziela Gaudete - niedziela radości i światła

 

I czytanie: Iz 61,1-2a.10-11 Ogromnie się weselę w Panu

Psalm:Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b)

                Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.

 

II czytanie: 1 Tes 5, 16-24 Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

 

Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę, ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana.

/  Iz 61,1-2a

Liturgia słowa niedzieli Gaudete zachęca nas do radości w Bogu, której źródłem jest Jego pełna miłości obecność pośród nas. Mesjasz posłany do ubogich i złamanych na sercu. Mesjasz niosący wyzwolenie jeńcom i swobodę więźniom. Mesjasz wyzwalający z niewoli grzechu. Mesjasz - Jezus Chrystus przychodzi.Czyż to nie radość ! Czyż to nie miłość ! I może w spotkaniu z tym słowem przychodzi pytanie: gdzie jest źródło radości, mojej radości?

 

Czytaj więcej: III NIEDZIELA ADWENTU 2017

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013