Słowo Boże

IV niedziela Wielkiego Postu 2018

Zaproszeni by żyć wiecznie.

 

Pierwsze czytanie ukazuje obraz Boga – Ojca bardzo troskliwego o swoje dzieci.

To Bóg, który jest bardzo cierpliwy. Pokazuje to poprzez troskę o swój naród. Cierpli, patrząc jak w ludzie szerzą się nieprawości. Dlatego dla ich dobra posyła nieustannie pomoc, choć widzi, że Jego wysłańców nie słuchają, wyśmiewają i lekceważą. Lud przez swoje nieprawości dostaje się w niewolę. Smutek narodu ukazują słowa Psalmu ,, Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu”. Niewola to czas tęsknoty za wolnością.

Czytaj więcej: IV niedziela Wielkiego Postu 2018

III niedziela Wielkiego Postu 2018

Liturgia niedzielna: Wj 20,1-17,1 Kor 1,22-25, J 2,13-25

W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Jezus prowadzi nas do świątyni. Aby jednak prawdziwie móc świętować, trzeba było to miejsce dobrze przygotować.  Oczyścić z tego, co uniemożliwia pobożne i dobre spotkanie z Bogiem. To właśnie czyni Jezus. Może szokuje mnie Jego postawa. Być może nie rozumiem takiego zachowania. Zastanawiam się, czy trzeba aż tak radykalnie?

 

Świątynia to miejsce święte, przebywania w niej samego Boga. Czy naprawdę nie powinno być ono wyjątkowe?

A jeśli spojrzymy, że świątynia to moje serce? Miejsce, gdzie Bóg zaprasza mnie na spotkanie z Sobą.

Czytaj więcej: III niedziela Wielkiego Postu 2018

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013