Słowo Boże

II niedziela Adwentu 2017

 Iz 40, 1-5. 9-11Przygotujcie drogę dla Pana 

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

2 P 3, 8-14Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Mk 1, 1-8Prostujcie ścieżki dla Pana

 

 

Głos się rozlega:

«Drogę Panu przygotujcie na pustyni,

wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga!

/ Iz 40,3

 

W dzisiejszym Słowie spotykamy się z człowiekiem głębokiej wiary. Spotykamy się z  Janem Chrzcicielem, patronem Adwentu, który w żadnej chwili swojego życia nie bał się głośno mówić o Chrystusie. Wzywając do przygotowania drogi Panu, Jan zapowiada nam zupełnie nowy porządek rzeczywistości. Rzeczywistości, w której przychodzi mocniejszy, który chrzcić będzie Duchem Świętym. / por I czytanie/

Stojąc przy Janie Chrzcicielu, u progu tego drugiego tygodnia adwentu posłuchajmy jego głosu i zatrzymajmy się przy naszym nawróceniu. Nawróceniu, które dokonuje się w dialogu z Bogiem. Dialogu podczas którego  Bóg sam zwraca nam uwagę na to, co najważniejsze, co wymaga w nas dotknięcia, oczyszczenia i nawrócenia. Chciejmy być osobą otwartąna działanie Ducha Świętego, abynasze oczy, uszy, ciało, serce stawały się coraz bardziej dostrojone do ujrzenia miłości Boga.Chciejmy zobaczyć obecności Boga obok siebie i w swoim życiu, który„wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia”

Czytaj więcej: II niedziela Adwentu 2017

I niedziela Adwntu 2017

I CZYTANIE:   Iz 63,16b-17,19b;64-2b-7Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Ps 80(79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19     R: Odnów nas Boże i daj nam zbawienie

II CZYTANIE: 1Kor 1,3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

EWANGELIA: Mk 13,33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

 

Wierny jest Bóg,

który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim,

Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

1Kor 1,9

 

Rozpoczynając nowy rok liturgiczny wchodzimy w czas szczególnej kontemplacji Wcielonego Słowa, by na nowo odkrywać miłującą obecność Ojca, Syna i Ducha Świętego, by wciąż na nowo i głębiej pozwolić się Bogu odnaleźć i przyjąć w swym życiu Jego czułość i piękno. Wchodzimy w czas w którym od nowa rozpoznajemy ukrytą obecność Pana.

 Poprzez dzisiejszą Liturgię Słowa Bóg zaprasza nas do zatrzymania się przy naszej postawie czuwania:      czym ona jest?

                                jakie jest moje oczekiwanie i CZUWANIE wobec przyjścia Syna Człowieczego?

                   czy moja droga, którą podążam jest drogą przyjścia i spotkania?

 

Czytaj więcej: I niedziela Adwntu 2017

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013