I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2019

Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty i nawrócenia. Pewnie nie jeden raz ulegałeś pokusie, by patrzeć na siebie przez pryzmat skuteczności. Możemy patrzeć na własne postepowanie widząc w nim drogę do zyskania autorytetu, podziwu czy nawet „zapracowania” na zbawienie. Możemy oczekiwać od Boga „zapłaty” za nasze dobre uczynki. Na szczęście przychodzi taki czas jak Wielki Post, gdy odkrywamy, że nie mamy niczego. Pan Bóg daje nam wówczas poznać, że nawet to, co składamy Mu w ofierze pochodzi z Jego łaski (Por: „Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”, Pwt 26,10). W gruncie rzeczy, wszystko jest łaską, jakiej Bóg udziela nam przez Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. «Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę» (Ps 91, 14 – 15) - mówi Bóg przez Psalmistę. Te słowa dziś właśnie są skierowane do Ciebie.

8 Niedziela zwykła

Ubiegłej niedzieli zastanawialiśmy sie, kim chcemy być i jacy chcemy być. Słowo Boże, które przenika jak miecz obosieczny, konfrontowało nas z naszymi pragnieniami, czynami, wyborami. Może dla kogoś tamto spotkanie było tak trudne i wymagające, że zrezygnował z dzisiejszego.

Jeśli jednak jesteś, stajesz przed Panem i dzisiaj otwierasz się na to, co On chce Ci powiedzieć, to już jesteś zwycięzcą: "Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (1 Kor 15, 57).

Zobacz, jak dobry jest Bóg, który za Ciebie walczy i dla Ciebie zwycięża! Nie jesteś sam i nie musisz samotnie stawiać czoła wszystkim trudom i przeciwnościom. Zwyciężasz - przez Jezusa Chrystusa. Jezus - "Bóg, który zbawia" - stoi u Twojego boku i jedyne o co prosi, to byś pozwolił Mu walczyć za Ciebie. Trzymaj się mocno Jego słowa, które jest życiem, a staniesz się nie tylko zwycięzca, ale też źródłem światła dla świata.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013