Słowo Boże

31 niedziela zwykła 2017

„Największy z was niech będzie waszym sługą” (Mt 23, 12)

 

 

Chrześcijanin musi być człowiekiem nieustannego nawrócenia i przemiany, tak czynów, jak i myśli. Ewangelia jest bowiem całkowitym odwróceniem porządku świata. Nic dziwnego, że Jezus nazywa nas ludźmi żyjącymi na tym świecie, ale pochodzącym nie z tego świata (por J 17), skoro życie, jakie On nam chce ofiarować jest całkowitym przeciwieństwem tego, co wartościowe i cenione przez ludzi.

Jezus zaprasza nas do pokory, do cichości, do służby… Więcej, powie, że ten, kto będzie służył innym, będzie największym pomiędzy ludźmi. Dlaczego?

Ponieważ upodobni się w ten sposób do Mistrza, Jezusa i stanie się prawdziwym dzieckiem jedynego Ojca, jakim jest Bóg. A to jedyna droga, by wejść do Królestwa Bożego: odmienić się i stać się dzieckiem, Bożym dzieckiem!

 

30 niedziela zwykła 2017

29 października, XXX niedziela zwykła

 

Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie daje człowiekowi tego, na co zasługuje lecz to, czego potrzebuje. Właśnie taki jest nasz Bóg. Może wszystko, a wybiera litość i miłosierdzie wobec nas, bo jest Miłością i nie może się zaprzeć samego siebie. Z tego też powodu i my, jako Jego dzieci, jesteśmy wezwani do szukania tego, co dobre dla drugiego, do dawania innym tego, co im potrzebne, choć w naszym ludzkim odczuciu mogą na to nie zasługiwać.

Czytaj więcej: 30 niedziela zwykła 2017 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013