Słowo Boże

Niedziela IX tygodnia okresu zwykłego

Zdarza mi się słyszeć: "ale ja Boga nie czuję, nie widzę etc." Mocną odpowiedź przynosi mi dziś św. Paweł, który wskazuje w  Drugim Liście do Koryntian, iż Jezus Chrystus "zabłysnął w naszych sercach", tak abyśmy dobrze pozanli Boga. Moje wejście w relacje z Jezusem da mi możliwość doświadczenia Boga Żywego. To skarb, który może nadać smak naszemu życiu. Doświadczenie relacji przyjaźni z Jezusem uświadamia nam, że to od Niego pochodzi moc, która przemienia naszą codzienność, zwłaszcza sytuacje, które wydają się nam górą nie do pokonania. W Nim nasze życie i z Nim "nie czujemy się osamotnieni". 

 

 

 

 

 

 

Niedziela Trójcy Świętej 2018

Dziś przeżywamy niedziele Trójcy Świętej. To chyba dla nas ludzi tajemnica niepojęta. Powstały traktaty świętych dotyczącej niej samej. Posiadamy pewną wiedzę, by przybliżyć się do Boga obecnego w Trzech Osobach. Jednak niech w dzisiejszą niedzielę przy rozważaniu Słowa Bożego towarzyszy nam to obrazowe przedstawienie Trójcy. Patrząc na nią widzimy najprawdziwszą ich naturę: pochylającą się nad poranionym człowiekiem. Ich relacja, która się przenika cała jest skierowana na mnie. Bądź uwielbiony  Ojcze,  Synu i Duchu Miłości. Amen.

Liturgia Słowa tutaj

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013