Przygotujcie drogę Panu

 

W jakim stanie jest moja droga duchowa do Pana? Ile tam dolin i gór, a może są strome urwiska, pełno wybojów?

Trudno dotrzeć gdziekolwiek, gdy droga fatalna. Adwent to dobry czas, aby bliżej przyjrzeć się, zadbać, by ten stan nie choć trochę zmienił. Co mogę uczynić, aby poprawić moją drogę do Jezusa?

Dziś słyszymy zaproszenie Jana Chrzciciela, proroka i poprzednika Mesjasza ,,Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.

Bo Pan przyjdzie na pewno, zawsze wypełnia swoje obietnice. On czeka cierpliwie, aby moje serce było gotowe.  ,,Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia”.

Daje nam ku temu ten czas łaski, bo pragnie zamieszkać w naszej ziemi. Tą Jego ziemią jestem ja, moje serce, to wszystko, kim jestem i co robię. On sam pragnie być naszym Bogiem, idzie niosąc dla mnie szczęście, wieczną radość, nagrodę- wieczne przebywanie z Nim w nowej ziemi i nowym niebie.

Czy jest we mnie tęsknota za Bogiem, zaufanie Jemu, czy miłuję prawdę, jestem wierny Panu? Oto moja droga do Jezusa.

Dlatego wsłuchajmy się w głos wołający w naszym sercu  i chciejmy przygotować gościniec dla Jezusa.

 On przychodzi niosąc pokój, zbawienie, wierność, sprawiedliwość i szczęście. Nie marnujmy tego czasu, ale chciejmy, aby droga  naszego serca była prosta. Bo celem na tej drodze jest  Bóg i Jego działanie.

Zatem może warto zacząć już dziś!

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Liturgia Słowa tutaj

Rozpoczynamy piękny i radosny czas Adwentu. Warto zwrócić uwagę na słowa proroka Izajasza,  który będzie nam towarzyszył przez trzy najbliższe niedziele. Pierwsze czytanie jest bezpośrednim zwrotem do Boga, Ojca i Odkupiciela ludu. Owy lud nie zawsze był wierny i „opadł jak zwiędłe liście”.  Jednak Bóg na nowo okazał swoje czułe i pełne miłości spojrzenie.  On jest wierny i zaprasza nas do życia we wspólnocie z Jezusem Chrystusem, w Nim mamy wszystko i On nas umacnia. On prosi nas tylko o jedno : „BYĆ CZUJNYM”.  CZUJNYM  na Jego Słowo i znaki obecności.

Tą niedzielą rozpoczynam ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO. „Papież Franciszek zawierza osobom konsekrowanym misję: odnaleźć Pana, który nas pociesza jak matka, i pocieszać lud Boży. Z radości spotkania z Panem i z Jego powołania wypływa służba Kościołowi, misja: nieść mężczyznom i kobietom naszych czasów pocieszenie Boga, świadczyć o Jego miłosierdziu”. Niech doświadczenie Miłującej Miłości pobudza nas do Radosnego czuwania i niesienia Jezusa innym.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013