Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Czytania przeznaczone na niedzielę Świętej  Trójcy  zapraszają nas do uwielbienia Boga Jedynego-naszego Pana. Psalm poddaje nam słowa, które mogą nam pomóc w tym naszym uwielbieniu. Ukazuje on Boga pełnego chwały, wywyższonego ponad niebiosa, królującego nad ziemią.

Bóg nasz jednak nie jest daleki i odległy. Mojżesz, o którym czytamy w Księdze Wyjścia ma doświadczenie spotkania z Nim. Pan, który przechodzi przed jego oczyma nazwany jest „Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność. Mojżesz wie, jak bardzo człowiek potrzebuje spotkania z Bogiem dlatego prosi na modlitwie, by przeszedł pośród swego ludu. Niech te słowa będą i naszą modlitwą.

Lektura Listu do Kolosan odsłania nam dalej tajemnice Boga. Autor listu nazywa Boga, „Bogiem miłości i pokoju”. Przypomina również, że skoro zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej to „miłość Boga, łaska Jezusa Chrystusa i udzielanie się Ducha Świętego” nieustannie nam towarzyszą.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu za łaskę wiary dzięki, której zostaliśmy zbawieni.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości.

 

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do miejsca w którym przebywają Jego uczniowie, przychodzi do miejsca mojej codzienności. Przychodzi ze Swym darem pozdrowienia niosącego pokój i posłaniem.

I do mnie i do ciebie dziś mówi ” Pokój Wam” . I nam pokazuje Swoje ręce i bok.

Czy jest w nas w to wiara? Czy pozwalamy sobie na to spotkanie i doświadczenie radości wypływającej z tej OBECNOŚCI? (J 20, 19-23)

 

„O, najmilszy z gości”  (Sekwencja), Przyjdź

 

W Dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, (Dz 2, 1-11)  

 

Niech również dla każdego z nas ten szczególny moment przyjęcia przychodzącego Ducha Świętego stanie się w nas odnowieniem, orzeźwieniem, utuleniem, ochłodą, uleczeniem. Pokojem serca, ciała, umysłu i odwagą przyjęcia Chrystusowego posłania.  

Ps. Warto pamiętać iż w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycielu Duchu, przyjdź..." można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013