Niedziela Miłosierdzia

Przeżywane w tym czasie tajemnice naszej wiary, cała historia naszego zbawienia mają jedno źródło – MIŁOSIERDZIE BOGA.

Piotr nazwie je wielkim, ponieważ to wszystko, czym obdarza nas Bóg jest „dziedzictwem niezniszczalnym i niepokalanym, i niewiędnącym, zachowanym dla nas w niebie” (por. 1 P 1, 4).
Daru życia wiecznego, które przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam Jezus, Syn Boży nie da się porównać z niczym innym. Jest to dar życia pełnią, w miłości i pokoju, dar życia w przyjaźni z Tym, który kocha nas jak nikt.  

Czytanie, które Kościół podaje nam do rozważenia w niedzielę, zwaną Niedzielą Miłosierdzia bardzo mocno podkreślają często pomijany aspekt miłosierdzia Boga. Słowo miłosierdzie kojarzy nam się raczej z czymś, co ma wydźwięk negatywny – rozumiemy miłosierdzie jako przebaczenie słabości, uwolnienie z grzechu. Tymczasem Bóg nie tylko chce nas uwolnić od tego, co nas obciąża, ale także a może – przede wszystkim chce nas wywyższyć, podnieść, napełnić tym, co dobre i piękne. Ten, który jest Dawcą życia, chce nas obdarzyć pełnią i szczęściem; Ten, który jest Miłośnikiem piękna chce uczynić nas pięknymi; Ten, który jedynie jest dobry daje nam swój pokój. 


Nie jest więc przypadkiem, że w dzień taki jak dziś świętujemy kanonizację dwóch wyjątkowych papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II – papieży, którzy słynęli ze swej dobroci i ludzkiego ciepła, którzy  zwracali się z miłością ku człowiekowi. Dlatego możemy uczyć się od nich, co znaczy być miłosiernym, jak miłosierny jest nasz Ojciec niebieski. 

 

 

 

Zmartwychwstał

„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”

Oto wielka tajemnica naszej wiary.

Dziś nie ma już śmierci, płaczu i cierpienia, bo Życie swą siłą przezwyciężyło ciemność.

Jest poranek, radość.

Zakwitł krzyż.

Chrystus Pan rozdaje życie Swe.

Świadkiem tej tajemnicy jest  Piotr, który mówi o działalności, życiu, śmierci Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstaniu.

Tym świadkiem była także Maria Magdalena, która: ,,udała się do grobu

 i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. Biegnie i dzieli się tym, co ujrzała.

Tak jak Maria Magdalena biegnijmy do innych i głośmy, że Jezus Zmartwychwstał dla mnie i dla Ciebie.

Nie patrzmy za siebie, nie spoglądajmy w dół. Dziś wzrok trzeba nam skierować ku górze- ku Chrystusowi, który jest naszym Życiem. Jesteśmy powołani do życia, zaproszeni do wielkiej chwały i radości w niebie.

On nas zaprasza do bycia świadkami Jego zmartwychwstania właśnie dzisiaj.

Drogi tamtych świadków zmartwychwstania i nasze drogi wciąż się przeplatają. A ci, którzy po nas przyjdą będą żyć wiarą i świadectwem przez nas wyznawanym i pozostawionym.

Dziękujmy Panu za Jego dobroć.

 Radujmy się i głośmy tę radość, te wielkie dzieła Pana, cuda, które dokonał dla nas.

Głośmy tę prawdę, że ,,Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Alleluja.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013