II niedziela okresu zwykłego roku A

Liturgia słowa II niedzieli okresu zwykłego roku A zaczyna się od zdania, które od razu przekłuwa naszą uwagę:  „Pan rzekł do mnie: Tyś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię”. Dalej jeszcze mocniej Bóg woła, że to zbyt mało: „Ustanowię cię światłością dla narodów”. Jak ja, czytając dziś te słowa mam być światłem dla narodów, jak być sługą Boga, kiedy jestem grzesznikiem? Odpowiada nam św. Paweł w liście do Koryntian, jest to możliwe w Chrystusie. W Nim jesteśmy uświęceni i powołani do świętości.

 W Ewangelii Jan Chrzciciel wskazując na Jezusa powie; „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Jezus zniszczył mój grzech i uczynił mnie świętym. W Biblii święty jest tylko Bóg i to co do niego należy. Chrystus więc, swoją ofiara sprawił, że należę do Niego. Daj mi swego Ducha, abym każdego dnia stawał się coraz bardziej do Niego podobny i w ten sposób swoim życiem uwielbiał Boga.

W psalmie będziemy śpiewać „ Radością dla mnie jest pełnić Twoja wolę mój Boże”. Jaka jest ta wola dla mnie dziś? Słowo mówi wprost, moim życiem mam służyć Bogu i być Jego światkiem. Wiem to dobrze, ale czy zawsze pamiętam, że żyję po to, aby chwalić Boga i głosić pokój, które przynosi?

Niedziela Chrztu Pańskiego

Liturgia Słowa tutaj

Oto wybrany mój!

Uroczystość Chrztu Pańskiego przypomina nam bardzo ważną, często pomijaną, a przecież fundamentalną rzeczywistość: JESTEŚMY WYBRANI. Łaska chrztu świętego jest łaską wybrania. Wszystko, co następuje potem – konkretne powołanie, charyzmaty, powierzona misja… wszystko to jest konsekwencją tej pierwszej podstawowej łaski wybrania.
  Sam Bóg zapragnął byś stał się Jego Dzieckiem! Nie ma większej chwały, większego zaszczytu, ale też większego wyzwania. Stawać się dzieckiem godnym swego Ojca, godnym samego Boga, Pana i Stworzyciela wszystkiego.

Czasami gubimy się w poszukiwaniach, rozeznawaniu woli Bożej. Jednak gdybyśmy pamiętali, że jesteśmy dziećmi Bożymi, gdybyśmy starali się zrozumieć, co to dla nas oznacza w konkretnej rzeczywistości naszego życia i próbowali żyć jak przystało dzieciom Bożym… Nie gubilibyśmy się w dociekaniach i nie rozpamiętywalibyśmy swych potknięć, lecz żyli pełnią, do jakiej Ojciec nas zaprasza. Odkryj kim jesteś i pozostań sobą! To jedyne, czego pragnie dla Ciebie Bóg!

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013