Słowo Boże

Druga Niedziela zwykła 2019

,,Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów”. J2,2.

Piękny obraz ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Uczta weselna, czas radości, świętowania, spotkań, miłości.

Jezus został zaproszony na to wesele i przyjął zaproszenie. Udał się tam wraz ze swoimi uczniami. Widzimy na weselu również Maryję. Można dodać, że tam gdzie jest Jezus, tam jest i Maryja.

Jezus dla Ciebie i dla mnie - każdego dnia przygotowuje najwspanialsze przyjęcie; ucztę, na którą zaprasza. Jest nią Eucharystia.

Czy jestem tego świadomy?

A jak odpowiadam na to Jego zaproszenie?

On Oblubieniec zaprasza – swoją oblubienicę.

Moje życie jest także ,,ucztą weselną”. Jezus chce być moim Oblubieńcem i być blisko mnie, pragnie dawać swoją miłość – On, Bóg pragnie spotkania ze mną – człowiekiem. Chce napełniać mnie Sobą, swoją miłością.

W Kanie wydawało się wszystko przebiegać pięknie, gdyby nie brak wina.

Czytaj więcej: Druga Niedziela zwykła 2019

Niedziela Chrztu Pańskiego 2019

,,(…) z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa,, (2 Tm3,7)

Jak żyć tajemnicą Bożego Narodzenia każdego dnia?

            Oto dziś liturgia niedzielna prowadzi nas nad Jordan. Stajemy, aby spotkać się z Jezusem, tym, który był zapowiadany przez proroków, także przez Jana Chrzciciela.

            Tak, jak podczas narodzenia Jezus stał się jednym z nas, tak i tu nad Jordanem ukazuje swoją bliskość z każdym człowiekiem. On upodobnił się do nas, abym ja upodabniał się do Niego. Wchodzi w moje życie, mój grzech bierze na siebie, abym uczył się żyć od Niego.

Czytaj więcej: Niedziela Chrztu Pańskiego 2019

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013