Słowo Boże

VI niedziela wielkanocna 2018

Trwajcie w miłości mojej…”

Jezus każdemu z nas nie narzuca, lecz proponuję swoją przyjaźń. Ta więź owocuje szczególną wrażliwością Jezusa na  nasze słabości, upadki, niedomagania. Relacji z Nim nie można zamknąć  w słowie. Głębię i istotę przyjaźni z Jezusem możemy odkrywać tylko w osobistym kontakcie, do którego On zaprasza każdego z nas, oraz w relacjach z innymi , bo przecież to On jest ich źródłem.

Nie bójmy się Mu zaufać, nie bójmy się trwać w JEGO miłości.

V niedziela wielkanocna 2018

"Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni." Bardzo często kiedy modlimy się z naszego serca wypływa jakaś prośba. I dobrze. W pewien sposób jest to potwierdzenie, że bez Boga nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Czujemy bezradność, nasze dłonie są puste. Jezus dziś zaprasza każdego z nas do trwania w relacji z Nim. Napełnieni Jego Miłością przez Eucharystie i Słowo bądźmy wszczepieni w Niego samego i prośmy o to co jest nam potrzebne, aby coraz bardziehj kochać, mocniej wierzyć i nieść nadzieję.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013