Wychowanie jest bardzo ważne w życiu rodzinnym i społecznym, zauważył to święty Józef Kalasancjusz mówiąc, iż „Przyszłość społeczeństwa zależy od sposobu wychowania dzieci od najmłodszych lat”.

Dwa i pół wieku później Paula Montal podjęła to wyzwanie i ogarnęła nim dziewczęta, była bowiem świadoma,  jak ważną rolę do spełnienia ma kobieta w społeczeństwie i w Kościele. Wyszła z inicjatywą, by przygotowywać dziewczęta do spełnienia obowiązków w codzienności, poprzez ukazanie godności kobiety zarówno w wymiarze życia rodzinnego jak i społecznego.

Wezwanie skierowane ongiś do Apostołów „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” obejmuje swym zasięgiem wszystkich pragnących pracować dla Chrystusa. Przesłanie Jezusa w sposób szczególny dotyczy chrześcijańskiego wychowawcy. którego Pan posyła. Świadomość ta powinna towarzyszyć także każdemu, kto podejmuje się trudu głoszenia wiary i wychowywania.

Wychowanie w wierze chrześcijańskiej przepaja każdy wymiar naszej misji kształcenia. Szczególnie cenimy i uznajemy katechezę i modlitwę, jako istotne elementy naszej tradycji. Uznajemy Maryję, Matkę Boga, jako wzór wychowawczyni.

Wobec dzieci i młodzieży, wobec rodzin i naszych współpracowników podejmujemy szereg działań duszpasterskich mających na celu integralny rozwój każdego z nich, w ścisłej relacji z Jezusem. Relacji, która przemienia ich codzienność i daje impuls do budowania świata bardziej ludzkiego, braterskiego i sprawiedliwego.

ORGANIZUJEMY NA TERENIE SZKÓŁ

grupy modlitewne dla dzieci, młodzieży, rodzin i pracowników

poranną modlitwę całej wspólnoty szkolnej

rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla dzieci i młodzieży

rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla rodziców i pracowników

coroczne spotkanie formacyjne wszystkich pracowników szkół sióstr pijarek

cykliczne spotkania formacyjne dla nauczycieli w ramach szkół i międzyszkolne

przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej naszych uczniów

comiesięczne Eucharystie całej wspólnoty szkolnej

ORGANIZUJEMY POZA SZKOŁAMI

możliwość indywidualnych dni skupienia we wspólnocie zakonnej

comiesięczne rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt

indywidualne towarzyszenie młodym osobom rozeznającym powołanie, naszym współpracownikom i rodzicom naszych uczniów

cykliczne dni skupienia dla mam