ETAPY FORMACJI

Przyoblekliście się w nowego człowieka, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu Tego, który go stworzył ( Kol 3, 10)

Wezwane miłością Ojca do życia powołaniem pijarskim we wspólnocie wiary, naśladując sposób życia, jaki Chrystus prowadził z uczniami, a pierwszy Kościół zachowywał z Maryją, jesteśmy dla świata znakiem nadziei królestwa Bożego
i braterskiej jedności (Konstytucje, nr 24).

Proces początkowej formacji pijarki obejmuje trzy etapy: przednowicjat, nowicjat,
juniorat.
Jej celem jest to, aby dziewczęta coraz bardziej i świadomie przeżywały pijarskie powołanie i stopniowo w nim dojrzewał (Konstytucje, nr 94).

Nowicjat jest istotnym etapem rozeznawania powołania i włączenia się w pijarskie życie zakonne. W tym czasie nowicjuszka kontynuuje proces mający na celu pogłębienie doświadczenia Boga oraz odkrycie i utożsamianie się z podstawowymi cechami pijarskiego życia i misji.

PRZEDNOWICJAT

Jest etapem przygotowania się do nowicjatu. Kandydatka pragnąc dzielić z nami swoje życie, stara się włączyć w już utworzoną grupę. Przez ten czas pogłębia swoje powołanie przez modlitwę i pracę. Umocniona w pragnieniu pójścia za Chrystusem może zdecydować się odpowiedzieć na otrzymane powołanie prosząc o przyjęcie do nowicjatu.

przednowicjat
NOWICJAT

Nowicjat jest istotnym etapem rozeznawania powołania i włączenia się w pijarskie życie zakonne. W tym czasie nowicjuszka kontynuuje proces mający na celu pogłębienie doświadczenia Boga oraz odkrycie i utożsamianie się z podstawowymi cechami pijarskiego życia i misji.

nowicjat
JUNIORAT

Juniorat to okres pomiędzy profesją czasową a profesją wieczystą. Etap ten ma na celu dopełnienie formacji ludzkiej, teologicznej, charyzmatycznej i zawodowej. W tym czasie Juniorystka uczestniczy w naszej misji pijarskiej.

juniorat
FORMUŁA PROFESJI

Ja, świadoma chwili, z radością i nadzieją, dobrowolnie i za całego serca składam
Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu:
 ślub czystości, aby kochać Boga i ludzi;
 ubóstwa, by w duchu Ewangelii dzielić się wszystkim;
 posłuszeństwa, by pełnić wolę Boga
oraz oddania się wychowawczej misji Kościoła na całe życie,
zgodnie z Konstytucjami naszego Instytutu.

(Konstytucje, nr 104)

formuła
FORMACJA CIĄGŁA

Formacja ciągła jest wyzwaniem i koniecznym warunkiem, aby odpowiedzieć na potrzebę nieustannej odnowy, którą zakłada nasze życie i pijarska misja. Każda  z nas, stosownie do potrzeb i możliwości, jest odpowiedzialna za swą formację ciągłą jak i gotowość do wielkodusznej współpracy na rzecz formacji sióstr (Konstytucje, nr 105 i 106).

 

formacja