Nowenna do św. Pauli Montal

dzień 9

MATKA PAULA ŻYJĄCA RADOŚCIĄ

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Ps 4, 8: „Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina”.

 

KK 101: „Ja, świadoma chwili, z radością i nadzieją, wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego (…) składam ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz oddania się nauczycielskiej misji Kościoła”.

RR 2:  „Współpracuj w tworzeniu we wspólnocie klimatu radości i serdeczności”.

 

Czytaj więcej: dzień 9

dzień 8

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Ps 131, 1-2: „Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.”.

KK 19: „Chrystus, żyjąc wśród ludzi prostych i błogosławiąc dzieciom garnącym się do Niego, wzywa nas do dziecięcej prostoty, mówiąc: „Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

Czytaj więcej: dzień 8

dzień 7

MATKA PAULA KOCHAJĄCA DZIECI
I ODDANA IM BEZ RESZTY

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: 1 Kor 13, 4-8: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.

 

KK 12: „Za przykładem naszej Założycielki zobowiązujemy się przez ślub do integralnej formacji dzieci i młodzieży”.

RR 63: „ Nauczanie bez umiłowania dzieci jest rzeczą niemożliwą”.

 

 

Czytaj więcej: dzień 7

dzień 6

MATKA PAULA OGROMNIE MIŁUJĄCA MARYJĘ, SWOJĄ MATKĘ

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Dz 1, 14: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”.

 

KK 22: W naśladowaniu Chrystusa prowadzi nas swym światłem Dziewica Maryja zjednoczona ze swym Synem
w pełnej komunii miłości, wiernie towarzysząca Mu
w męce, pierwsza uczestniczka radości Jego zmartwychwstania.
Z Jej obecnością i pomocą zdołamy osiągnąć to, by Chrystus, którego Ona porodziła i wychowała, kształtował się w nas”.

 

Czytaj więcej: dzień 6

dzień 4

MATKA PAULA KONTEMPLUJĄCA JEZUSA UKRZYŻOWANEGO, SWOJEGO OBLUBIEŃCA

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE:   Hbr 2, 18  „W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom”.

 

KK 38: „Chrystus Ukrzyżowany i Jego tajemnice będą,
za przykładem św. Pawła, przedmiotem naszej nieustannej kontemplacji”.

KOMENTARZ:

Osoba, która kocha pragnie upodobnić się do osoby, którą miłuje. Dlatego też i my pozostajemy w ciszy by kontemplować uniżenie Chrystusa, który „istniejąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” – jak nam to mówi św Paweł w liście do Filipian.

 

Czytaj więcej: dzień 4

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013