dzień 4

MATKA PAULA KONTEMPLUJĄCA JEZUSA UKRZYŻOWANEGO, SWOJEGO OBLUBIEŃCA

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE:   Hbr 2, 18  „W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom”.

 

KK 38: „Chrystus Ukrzyżowany i Jego tajemnice będą,
za przykładem św. Pawła, przedmiotem naszej nieustannej kontemplacji”.

KOMENTARZ:

Osoba, która kocha pragnie upodobnić się do osoby, którą miłuje. Dlatego też i my pozostajemy w ciszy by kontemplować uniżenie Chrystusa, który „istniejąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” – jak nam to mówi św Paweł w liście do Filipian.

 

- Miłość Boga oczarowała serce Matki Pauli, pozwoliła się ona uwieść głosowi swojego Mistrza i zakochała się w Nim. Owocem kontemplacji Misterium Chrystusa jest ogromne pragnie bycia blisko Niego i utożsamienia się z Jego życiem. „Mój umiłowany dla mnie i ja dla mego umiłowanego”. Te słowa z Pieśni nad Pieśniami były obecne w wielu momentach jej życia.

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas kontemplować Jezusa, który z miłością przyjął swoje cierpienia: ból fizyczny, niezrozumienie, opuszczenie, upokorzenie, samotność, kpiny … I niech ta kontemplacja pomoże nam akceptować nasze cierpienia i przez to przychodzić z ulgą naszym braciom.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013