dzień 5

MATKA PAULA PEŁNIĄCA ZAWSZE WOLĄ BOŻĄ

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: J 4, 34: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”.

KK 71: Aby wiernie spełnić to, co się podoba Ojcu Niebieskiemu, wszystkie staramy się odkryć Jego wolę poprzez wymianę zdań
i jedność modlitwy. Wolę, która daje się nam poznać
w oświeceniach Ducha Świętego, w słusznych aspiracjach wspólnoty i w znakach czasu, za pośrednictwem przełożonych, sióstr i różnych okoliczności.

KOMENTARZ:

Posłuszeństwo ma podstawę mistyczną. Tylko kontemplując Jezusa, który z miłości wypełniając wolę Ojca stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, będziemy w stanie ofiarować Ojcu naszą własną wolę jako ofiarę naszego życia.

 

- M.Paula traktowała posłuszeństwo jako pełną akceptację i przyjęcie woli Boże wyrażaną poprzez ludzi. Okazało się to najbardziej kiedy jej pragnienia nie zgadzały się z tym co poleciła jej przełożona, ale posłuszeństwo prowadziło ją zawsze do całkowitej dyspozycyjności. Jednym z jej własnych powiedzeń było: „Święte posłuszeństwo tak nakazuje: niech się dzieje we wszystkim wola Boża”.

 

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas,  kontemplować Jezusa rozpalonego w pełnieniu woli Ojca, abyśmy i my ofiarowały Bogu naszą własną wolę.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013