dzień 6

MATKA PAULA OGROMNIE MIŁUJĄCA MARYJĘ, SWOJĄ MATKĘ

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Dz 1, 14: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”.

 

KK 22: W naśladowaniu Chrystusa prowadzi nas swym światłem Dziewica Maryja zjednoczona ze swym Synem
w pełnej komunii miłości, wiernie towarzysząca Mu
w męce, pierwsza uczestniczka radości Jego zmartwychwstania.
Z Jej obecnością i pomocą zdołamy osiągnąć to, by Chrystus, którego Ona porodziła i wychowała, kształtował się w nas”.

 

KOMENTARZ:

Maryja jest pięknym przykładem życia konsekrowanego. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie jest prawdziwym opowiadaniem o powołaniu, wezwaniu do misji bycia Matką Jezusa, wychowania Go a następnie bycia uczennicą swojego Syna, towarzysząc Mu aż po krzyż.

- Maryja jest bardzo obecna w życiu Matki Pauli. Pragnęła ona, by postać Maryi przenikała nasze życie oraz ducha naszych Konstytucji. Dla M.Pauli Maryja jest matką, opiekunką, wzorem do naśladowania, przykładem życia kontemplacyjnego, mistrzynią modlitwy i życia w obecności Boga, przewodniczką na drodze, która prowadzi do Jezusa.
Jej ulubionym aktem strzelistym były słowa: „Maryjo, Matko moja”, które wypowiedziała także jako swoje ostatnie słowa.

 

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas,  każdego dnia wyśpiewywać nasze Magnificat, tak jak Maryja, dziękując Panu za wszystko co uczynił i będzie czynił w naszym życiu. I naucz nas także prosić Maryję tak jak Ty to czyniłaś, aby była dla nas pijarek matką, mistrzynią, przykładem oddania się i naśladowania Jezusa.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013