dzień 7

MATKA PAULA KOCHAJĄCA DZIECI
I ODDANA IM BEZ RESZTY

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: 1 Kor 13, 4-8: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.

 

KK 12: „Za przykładem naszej Założycielki zobowiązujemy się przez ślub do integralnej formacji dzieci i młodzieży”.

RR 63: „ Nauczanie bez umiłowania dzieci jest rzeczą niemożliwą”.

 

 

 

KOMENTARZ:

Nasz obecność w misji wychowania jest częścią w dziele ewangelizacji Kościoła i pobudzana przez niego. W Kościele powierzono nam tą misję ewangelizacji poprzez edukację dzieci i młodzieży. Dla nas, które uczestniczymy w tym dziele, szkoła jest miejscem spotykania Boga. W każdym dziecku i młodej osobie winniśmy odkrywać oblicze Jezusa, a nasz sposób traktowania ich, powinien być na wzór postępowania Jezusa, ponieważ bez miłości do tych, którzy są nam powierzani nie jest możliwe wychowanie ich.

 

- Miłość jest fundamentalną osią pedagogii Matki Pauli. To ta sama miłość Boża, która się objawia i wyjaśnia w miłości do najmniejszych. Mówi się, że nasza założycielka: „kochała biednych i bogatych, dla wszystkich miała jakieś słowo pełne dobroci. Miała wielkie serce dla Boga i dla człowieka”. Miłość Matki Paula była miłością prawdziwie kobiecą: pełną delikatności, dobroci, intuicji, umiejącą zawsze dostrzegać potrzeby każdego dziewczynki.

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas,  oddawać nasze życie na służbę edukacji, z tymi wszystkim co pragnęłaś aby posiadała każda pijarka: z miłością czułą i bliską, pełną akceptacji, miłością którą będzie owocem naszej relacji z Jezusem.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013