dzień 8

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Ps 131, 1-2: „Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.”.

KK 19: „Chrystus, żyjąc wśród ludzi prostych i błogosławiąc dzieciom garnącym się do Niego, wzywa nas do dziecięcej prostoty, mówiąc: „Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

 

KOMENTARZ:

Z prawdziwego ubóstwa wyrasta pokora i prostota. Kalasancjusz nazywał ubóstwo jako „matkę pokory”.  Pokora pomaga rozpoznać własną kruchość i to, iż wszystko otrzymaliśmy od Boga.
My pijarki, powinnyśmy być pełne prostoty, aby rozumieć najmniejszych, móc zbliżyć się do nich i aby w naszych sercach rozbrzmiewały słowa Mistrza: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci…”

- Matka Paula żyła swoją konsekracją, rezygnując z wszystkiego dla Pana, co pomogło utożsamić się jej z Chrystusem. Miłująca ubóstwo zawsze wybierała to co najuboższe i miała szczególne upodobanie dla dziewczynek najbardziej potrzebujących. Pragnęła, aby we wszystkim było widoczne ubóstwo. Jej pokora to nie było niezdecydowanie się ani też jakiś brak charakteru ale odpowiedź na miłość, wyrzeczenie się samej siebie, aby być pełną Boga. Jej prostota była widoczna w przyjmowaniu i traktowaniu wszystkich ludzi.

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas,  żyć pokornie, wyrzekając się samych siebie aby być pełnymi Bożej Miłości. Naucz nas żyć surowością aby przychodzić z pomocą tym, którzy tego potrzebują, z prostotą, która będzie się przejawiała w dobrym przyjęciu i traktowaniu innych, uprzejmości, trosce o innych, szczególnie o tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013