dzień 9

MATKA PAULA ŻYJĄCA RADOŚCIĄ

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Ps 4, 8: „Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina”.

 

KK 101: „Ja, świadoma chwili, z radością i nadzieją, wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego (…) składam ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz oddania się nauczycielskiej misji Kościoła”.

RR 2:  „Współpracuj w tworzeniu we wspólnocie klimatu radości i serdeczności”.

 

KOMENTARZ:

Klimat radości jest tą przestrzenią gdzie rozwijają się inne cnoty. Dlatego św. Paweł nam poleca: „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz wam powtarzam, radujcie się!” Radość jest najbardziej wiarygodnym świadectwem, iż to Jezus nadaje sens i pełnię naszemu życiu

- Radość zamieszkiwała w sercu Matki Pauli. Nie była to radość powierzchowna ale radość głęboka, intymna i tak wielka, iż nie wiedziała jak ją wyrazić słowami. „Jej życie było nieustannym upodobnianiem się do Mistrza”, jak czytamy w jej nekrologu. Paula wyrażała swoje pragnienie ostatecznego zjednoczenia się ze swoim Umiłowanym, „ i wyrażała to z taką radością i ufnością, iż powodowała zdrową zazdrość u swoich sióstr”.

 

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas  żyć z prawdziwą radością w sercu przyjmując z wielkim spokojem codzienne wydarzenia, które nas spotykają. Radość jest owocem naszej głębokiej i szczerej relacji z Panem i bliźnim.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski… Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013