dzień 1

 

MATKA PAULA ŻYJĄCA DUCHEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica 
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Mt 5, 3-12: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami 

 

KK 15: „Nasz Zbawiciel powołał tych, których sam zechciał, aby utworzyć z nich wspólnotę swoich uczniów. Po swoim zmartwychwstaniu zesłał im obiecanego Ducha Świętego, aby z Jego obecnością wypełnili orędzie Błogosławieństw swym słowem, czynem, a nade wszystko świadectwem życia”.

 

KOMENTARZ:

Błogosławieństwa są programem życia danym przez Jezusa dla wszystkich osób, które chcą żyć dogłębnie chrześcijaństwem. To podstawowe i fundamentalne wartości Królestwa Bożego. Wskazują nam sposób życia. Są obietnicami szczęścia jak i drogą do osiągnięcia go.

 

- Matka Paula podążała tą drogą i pozostawiła nam dobry przykład tego widoczny całym jej życiu.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, pomóż nam żyć tą drogą prawdziwego szczęścia wskazaną przez Jezusa. Niech to pomoże nam w wyzwoleniu się od naszych negatywnych skłonności oraz we wzrastaniu do bycia prawdziwymi naśladowcami Jezusa i apostołami Jego Królestwa.

 

MODLITWA :

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować 
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski… 
Chwała Ojcu …

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013