dzień 3

 

MATKA PAULA WYTRWAŁA
W NIEUSTANNEJ MODLITWIE

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE:   Mt 6,6:  „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Ap 3,20:  „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

 

RR 15: „Starannie troszcz się o czas przeznaczony na modlitwę osobistą, intymne obcowanie z Panem. On nada nowy sens twojemu życiu i wszystkim rzeczom. (...) Pamiętaj o konieczności zachowania ciszy wewnątrz siebie, aby być uważną na wezwania Pana”.

 

 

KOMENTARZ:

Troska o modlitwę jest konsekwencją zafascynowania się Bogiem – Miłością. Jest doświadczeniem, który nadaje sens i smak naszemu życiu. To nas przemienia ponieważ Bóg jest tym, który nas wypełnia.

 

- Matka Paula, ze swojego doświadczenia wiedziała, że modlitwa jest źródłem, z którego wytryskuje życie, ponieważ w niej odkrywa się miłość Boga, w niej objawia się Syn w ukryciu i w ciszy. Jej serce było przesiąknięte i użyźniane modlitwą i to przygotowywało ją do całkowitego oddania się, dlatego mówiła: „Kiedy już moje serce będzie gotowe na to szczęście: ześlij na mnie krzyże i wszelkie trudy,  które pragnę znosić z radością”.

 

PROŚBA:

Matko Paulo naucz nas modlić się tak jak niegdyś uczyłaś swoje siostry tymi słowami: „podczas porannej modlitwy powinnyśmy  rozpalać w sobie miłość Bożą i utrzymywać jej żar przez cały dzień aż do modlitwy popołudniowej, aby na nowo mogła ona zapłonąć”.

 

 

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

 

 

 

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013