Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych, módl się za nami.

Święty Józefie Kalasancjuszu,

Święta Paulo Montal,

Święta Paulo, Kwiecie Ziemi Hiszpańskiej,

Święta Paulo, Córko Najświętszej Maryi Panny,

Święta Paulo, Naśladowczyni św. Józefa Kalasancjusza,

Święta Paulo, Założycielko Zgromadzenia Sióstr Pijarek,

Święta Paulo, Apostołko szkolnictwa katolickiego,

Święta Paulo, Służebnico Mądrości Przedwiecznej,

Święta Paulo, Zwierciadło cierpliwości,

Święta Paulo, Miłośniczko Chrystusa Ukrzyżowanego,

Święta Paulo, Mistrzyni życia duchowego,

Święta Paulo, Nauczycielko pokory i posłuszeństwa,

Święta Paulo, Nauczycielko roztropności i nadziei,

Święta Paulo, Nauczycielko prawdy i wierności,

Święta Paulo, Nauczycielko sprawiedliwości i miłosierdzia,

Święta Paulo, Nauczycielko modlitwy i pokuty,

Święta Paulo, Nauczycielko świętej bojaźni Bożej,

Święta Paulo, wypełniająca wolę Bożą w swym życiu,

Święta Paulo, realizująca powołanie do świętości,

Święta Paulo, dążąca do wewnętrznej doskonałości,

Święta Paulo, Wzorze czystości i dobroci,

Święta Paulo, Wzorze skromności i prostoty,

Święta Paulo, Wzorze odwagi i męstwa,

Święta Paulo, pragnąca zjednoczenia z Bogiem,

Święta Paulo, prowadząca bliźnich do Chrystusa,

Święta Paulo, dążąca do niebieskiej Ojczyzny,

Święta Paulo, Matko sierot i ubogich,

Święta Paulo, Matko smutnych i nieszczęśliwych,

Święta Paulo, Matko dzieci opuszczonych,

Święta Paulo, Opiekunko swych duchowych córek,

Święta Paulo, Wspomożycielko nauczycieli i uczniów,

Święta Paulo, Orędowniczko nasza u Boga,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

  1. Módl się za nami, Święta Paulo Montal,
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże dzięki Twej łasce Święta Paula Montal, wierna duchowi św. Józefa Kalasancjusza wskazywała dzieciom i młodzieży drogę do zbawienia, † spraw, abyśmy naśladując jej przykład, wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem i Nauczycielem, * i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Original_1