“Przeszła czyniąc dobrze”
(Dz 10,23)

Takimi słowami z Dziejów Apostolskich można określić życie Matki Marii dos Anjos Amorim. Jej miłość do Boga ukierunkowała ją całkowicie na służbę innym.

Urodziła się w mieście Claudio, w stanie Minas Gerais (Brazylia), 8 sierpnia 1917r., jako ostatnia, jedenasta z rodzeństwa.

Wychowawczyni

Kobieta inteligentna, szczególnie zainteresowana rysunkiem, muzyką i poezją, mająca ponadto duże zdolności do nauki języków obcych. Skończyła studia pedagogiczne w Oliveira w latach: 1929 do 1933. W latach: 1934 do 1938, pracowała jako nauczycielka w państwowej szkole, w swoim rodzinnym mieście.
W parafii była odpowiedzialną za prowadzenie katechezy i za duszpasterstwo, wciąż rozwijała przy tym swoje zdolności muzyczne i wykorzystywała je w przygotowaniu liturgii. Miłość do Matki Bożej zaprowadziła ją do włączenia się w Bractwo naszej Pani Pocieszycielki.

Pijarka

10 stycznia 1939 r., wstąpiła do postulatu Sióstr Pijarek w Belo Horizonte. Rozpoczęła nowicjat i wybrała imię Maria dos Anjos od św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Złożyła swoje śluby w szkołach Pobożnych 2 lutego 1942 r. Całkowicie oddała się chrześcijańskiemu wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie troszcząc się o najbardziej ubogich.

Misja

Realizowała swoją misję nauczycielki jako pijarka w szkole imienia: Naszej Pani z Oliveira, gdzie pracowała przez 21 lat. Była bardzo lubianą i podziwianą przez swoich uczniów, którzy doceniali jej liczne cnoty.

Pociągała świadectwem swojego życia, przez co promowała duszpasterstwo powołań. Była narzędziem
w rękach Boga przy rozeznawaniu powołania wielu młodych dziewcząt.

Założyła w Belo Horizonte szkołę imienia “Matki Pauli” i przyczyniła się do wprowadzenia wielu modernizacji w dzielnicy “Providencia”, gdzie doprowadzono: światło, wodę, asfalt, telefon, otwarto szkołę i ambulatorium, ale przede wszystkim przyczyniła się do szerzenia oświaty i ewangelizacji. Wiara, miłość i oddanie z jakimi wypełniała swoją pracą były nadzwyczajne.

Choroba i cierpienie

Pierwsze dolegliwości pojawiły się w 1963 r., był to początek choroby nowotworowej, która towarzyszyła jej przez wiele lat. W lutym 1987r. została poddana operacji. Podczas swojego pobytu w szpitalu, poprosiła, by położono ją na sali wspólnie z innymi pacjentkami, z ubogimi. Podczas trwania całej choroby, z miłością i cierpliwością łączyła swoje cierpienia z męką Chrystusa

Cnoty heroiczne

Matka Maria dos Anjos, pozostawiła ślad świętości, który przejawiał się w życiu radami ewangelicznymi jak i cnotami, przeżywanymi w stopniu heroicznym: szczególnie godna podziwu była jej miłość i wielka pokora, ona najbardziej ją charakteryzowała.

Zawsze widziała oblicze Chrystusa, w twarzy swoich braci. Jej uczniowie i ci, którzy ją znali, podziwiali również surowość jej życia, radość, roztropność, męstwo i bezwarunkowe oddanie innym.

Kobieta prosta i nadzwyczajna w życiu codziennym

Była kobietą pełną Boga, rozmodloną i gotową do niesienia pomocy potrzebującym, bez czynienia różnic wobec osób. Wielkodusznie oddawała siebie ubogim. Cechowała ją również twórczość i zapał misyjny.

Była wielkim pedagogiem jako pijarka, wychowywała i uczyła świadectwem swojego życia. Niestrudzenie oddawała się promocji kobiet jak i pomocy rodzinom.

Godnym podziwu było jej przygotowanie i praca pedagogiczna, umiała przekazywać wiedzę z prostotą, miłością i cierpliwością, szczególnie wobec uczniów, którzy mieli trudności w nauce.

Ostatni etap jej życia

W styczniu 1988 r., nastąpiło nagłe pogorszenie stanu jej zdrowia, nie osłabiło to jednak jej modlitwy, ani też bezwarunkowej miłości wobec innych.

1 września 1988 r., Matka Maria dos Anjos powróciła do Domu Ojca. Jej ciało spoczywa w parafii Wszystkich Świętych, w dzielnicy Providencia, w Belo Horizonte, w miejscu, w którym oddawała swoje życie dla dobra najbardziej potrzebujących.

Opinia świętości

Matka dos Anjos, zarówno podczas życia jak i po śmierci, cieszyła się i cieszy wzrastającą opinią świętości. Wiele osób z wiarą i miłością zwraca się do niej oczekując wsparcia od tej wielkiej pijarki, która wciąż jest żywą
w sercach i w rodzinach. Przez jej wstawiennictwo otrzymują wiele łask.

Sługa Boża Matka Maria dos Anjos od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Dináh Amorim), po profesji wieczystej w Instytucie Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych praktykowała cnotę wiary, nadziei i miłości zarówno wobec Boga, jak i wobec bliźnich, i cnoty kardynalne roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania.”

(Papież Franciszek, Rzym 12 grudnia 2019 r., Święto Naszej Pani Guadalupe)

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia, który w Jezusie nazwałeś błogosławionymi ubogich, pokornych, cichych, łaknących sprawiedliwości, miłosiernych i czystego serca, wprowadzających pokój i prześladowanych z powodu Twojego Królestwa (Mt 5, 22 – 33), dziękujemy Ci, że obdarzyłeś Twoją służebnicę Matkę Marię dos Anjos łaską naśladowania Jezusa Chrystusa i przejścia przez życie „wszystkim dobrze czyniąc”. Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski…

Ojcze nasz…

Zdrowaś Mario…

Chwała Ojcu…

Informacje o łaskach udzielonych przez wstawiennictwo Matki Marii dos Anjos, prosimy przesyłać na adres:

Madres Escolapias
Vía Crescenzio 77
00-193 ROMA Italia

Tel.: (0039) 06 6833786