Original_1
NOWENNA DO ŚW. PAULI MONTAL 17.02 - 26.02

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

SŁOWO BOŻE: Mt 5, 3-12:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

KONSTYTUCJE 15: „Nasz Zbawiciel powołał tych, których sam zechciał, aby utworzyć z nich wspólnotę swoich uczniów. Po swoim zmartwychwstaniu zesłał im obiecanego Ducha Świętego, aby Nim napełnieni wypełniali orędzie błogosławieństw i by zjednoczeni z Nim głosili królestwo Boże słowem, czynem, a nade wszystko – świadectwem życia”.

KOMENTARZ:

Błogosławieństwa są programem życia danym przez Jezusa dla wszystkich osób, które chcą żyć pełnią chrześcijańskiego ducha. To podstawowa i fundamentalna wartość Królestwa Bożego. Błogosławieństwa wskazują nam sposób życia. Są obietnicami szczęścia, jak i drogą do osiągnięcia go.

 

Matka Paula podążała tą drogą i pozostawiła nam dobry tego przykład widoczny w całym jej życiu.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, pomóż nam podążać tą drogą prawdziwego szczęścia wskazaną przez Jezusa. Niech to pomoże nam w wyzwoleniu się od naszych negatywnych skłonności oraz we wzrastaniu do bycia prawdziwymi naśladowcami Jezusa i apostołami Jego Królestwa. 

MODLITWA:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

SŁOWO BOŻE: Łk 24, 32

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.

KONSTYTUCJE 39: „Czytanie na modlitwie Pisma Świętego i jego wytrwałe zgłębianie wprowadzają nas w zażyłość z Bogiem i poznanie Jego zbawczego planu”.

KONSTYTUCJE 42: „Wierność modlitwie i świadomość Bożej obecności w ciągu dnia pomagają nam głębiej przeżywać naszą konsekrację uwielbiając Boga i wstawiając się za ludźmi”.

KOMENTARZ:

Bóg pragnie nam dawać wszystko za darmo, nie oczekując niczego w zamian. Rozsiewa
w naszych sercach miłość i pragnie towarzyszyć nam na naszej drodze życia.

 

Matka Paula była zakorzeniona w Bogu i pamiętała o Jego obecności przez cały dzień. Jej nieustanna modlitwa była bardzo prosta. Poleca ona mistrzyni nowicjatu: „Naucz je, aby zawsze trwały w obecności Boga poprzez odmawianie aktów strzelistych oraz by wszystko czyniły z prostotą i czystą intencją”.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas wyzwalać się od tych trudności, które nas oddzielają od Pana, od tego, co zagłusza Jego głos. Naucz nas być świadomymi Jego obecności w ciągu całego dnia. 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Mt 6,6

„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

 

Ap 3,20

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

 

REGUŁY 28: „Z troską dbaj o intymną relację z Panem. On nadaje sens twojemu życiu i wszystkiemu, co przeżywasz. (…) Pamiętaj, że wewnętrzna cisza jest konieczna, aby pozostać czujną na głos Pana”.

KOMENTARZ:

Troska o modlitwę jest konsekwencją zafascynowania się Bogiem – Miłością. Jest doświadczeniem, który nadaje sens i smak naszemu życiu. To nas przemienia ponieważ Bóg jest tym, który nas wypełnia.

 

Matka Paula, ze swojego doświadczenia wiedziała, że modlitwa jest źródłem, z którego wytryskuje życie, ponieważ w niej odkrywa się miłość Boga, w niej objawia się Syn w ukryciu
i w ciszy. Jej serce było przesiąknięte i użyźniane modlitwą i to przygotowywało ją do całkowitego oddania się, dlatego mówiła: „Kiedy już moje serce będzie gotowe na to szczęście: ześlij na mnie krzyże i wszelkie trudy,  które pragnę znosić z radością”.

 

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas modlić się tak jak niegdyś uczyłaś swoje siostry tymi słowami: „podczas porannej modlitwy powinnyśmy  rozpalać w sobie miłość Bożą i utrzymywać jej żar przez cały dzień aż do modlitwy popołudniowej, aby na nowo mogła ona zapłonąć”.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Hbr 2, 18

„W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom”.

 

KONSTYTUCJE 38: „Chrystus Ukrzyżowany i tajemnice Jego życia będą dla nas – na wzór św. Pawła – przedmiotem kontemplacji, będziemy się z nimi utożsamiać i często powracać do nich myślą w ciągu dnia”.

 

KOMENTARZ:

Osoba, która kocha, pragnie upodobnić się do osoby, którą miłuje. Dlatego też i my pozostajemy w ciszy by kontemplować uniżenie się Chrystusa, który „istniejąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” – jak nam to mówi św. Paweł w liście do Filipian.

 

Miłość Boga oczarowała serce Matki Pauli, a ona pozwoliła się uwieść głosowi swojego Mistrza i zakochała się w Nim. Owocem kontemplacji Misterium Chrystusa jest ogromne pragnie bycia blisko Niego i utożsamienia się z Jego życiem. „Mój umiłowany dla mnie i ja dla mego umiłowanego”. Te słowa z Pieśni nad Pieśniami były obecne w wielu momentach jej życia.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas kontemplować Jezusa, który z miłością przyjął swoje cierpienia: ból fizyczny, niezrozumienie, opuszczenie, upokorzenie, samotność, kpiny … I niech ta kontemplacja pomoże nam akceptować nasze cierpienia i przez to przychodzić z ulgą naszym braciom.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: J 4, 34:

„Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”.

 

KONSTYTUCJE 71: Przez modlitwę, dialog i rozeznawanie staramy się odkrywać wolę Bożą, by wiernie ja wypełniać. Wola Boża daje się nam poznać dzięki światłu Ducha Świętego,
w znakach czasu, w wydarzeniach, w słusznych dążeniach wspólnoty, za pośrednictwem przełożonych i sióstr.

 

KOMENTARZ:

Posłuszeństwo ma podstawę mistyczną. Tylko kontemplując Jezusa, który z miłości wypełniając wolę Ojca stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, będziemy
w stanie ofiarować Ojcu naszą własną wolę jako ofiarę naszego życia.

 

Matka Paula traktowała posłuszeństwo jako pełną akceptację i przyjęcie woli Bożej wyrażoną przez ludzi. Ujawniało się to najbardziej, kiedy jej pragnienia nie zgadzały się z tym, co poleciła jej przełożona. Posłuszeństwo prowadziło ją zawsze do całkowitej dyspozycyjności. Jednym z jej własnych powiedzeń było: „Święte posłuszeństwo tak nakazuje: niech się dzieje we wszystkim wola Boża”.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas, kontemplować Jezusa, który sercem gorącym pełnił wolę Ojca, abyśmy i my ofiarowały Bogu naszą własną wolę.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Dz 1, 14

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego”.

 

KONSTYTUCJE 23: W podążaniu za Chrystusem poprzedza nas i rozświetla nam drogę Dziewica Maryja w pełni zjednoczona ze swym Synem w miłości, wierna towarzyszka Jego męki i pierwsza uczestniczka Jego zmartwychwstania. Jej obecność i pomoc sprawia, że Chrystus, którego zrodziła i wychowała, upodabnia nas do siebie i kształtuje się w naszych uczniach”.

 

KOMENTARZ:

Maryja jest pięknym przykładem życia poświęconego Bogu. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie jest prawdziwym opowiadaniem o powołaniu, wezwaniu do misji bycia Matką Jezusa, wychowania Go a następnie bycia uczennicą swojego Syna, towarzysząc Mu aż po krzyż.

 

Maryja jest bardzo obecna w życiu Matki Pauli. Pragnęła ona, by postać Maryi przenikała nasze życie oraz ducha naszych Konstytucji. Dla M. Pauli Maryja jest matką, opiekunką, wzorem do naśladowania, przykładem życia kontemplacyjnego, mistrzynią modlitwy i życia
w obecności Boga, przewodniczką na drodze, która prowadzi do Jezusa. Jej ulubionym aktem strzelistym były słowa: „Maryjo, Matko moja”, były to także jej ostatnie słowa przed smiercią.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas, każdego dnia wyśpiewywać nasze Magnificat, tak jak Maryja, dziękując Panu za wszystko co uczynił i będzie czynił w naszym życiu. I naucz nas także prosić Maryję tak, jak Ty to czyniłaś, aby była dla nas wszystkich matką, mistrzynią, przykładem oddania się i naśladowania Jezusa.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: 1 Kor 13, 4-8

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.

 

KONSTYTUCJE 12: „Wzorem naszej Założycielki zobowiązujemy się ślubem do katolickiego
i integralnego wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży, i oddajemy się ewangelizacyjnej misji Kościoła”.

 

REGUŁY 79: Rozwijamy i dbamy o nasze powołanie pijarskie w naszych osobistych relacjach
z dziećmi i młodzieżą, w szkole i w różnych obszarach naszej misji wychowawczej. Kochaj twoich uczniów, tak jak św. Paula Montal i św. Józef Kalasancjusz uczyli swoich nauczycieli. Przyjmij ich takimi, jakimi są, z szacunkiem i pokorą, z miłością cierpliwą i hojną, pracuj nad doprowadzeniem ich do Boga poprzez poznanie prawdy. Otwarta na zmiany i z wizją przyszłości, interesuj się światem, w którym żyją.

 

KOMENTARZ:

Nasza obecność w misji wychowania jest służbą w dziele ewangelizacji Kościoła, wciąż przez niego pobudzana. W Kościele powierzono nam tą misję ewangelizacji poprzez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Dla nas, którzy w sposób różnoraki, uczestniczymy w tym dziele, szkoła jest miejscem spotykania Boga. W każdym dziecku i młodej osobie winniśmy odkrywać oblicze Jezusa, a nasz sposób traktowania ich, powinien być na wzór postępowania Jezusa, ponieważ bez miłości do tych, którzy są nam powierzani nie jest możliwe wychowanie ich.

 

Miłość jest fundamentalną osią pedagogii Matki Pauli. To ta sama miłość, która się objawia się w miłości Boga i prowadzi do miłości tych najmniejszych. Mówi się, że nasza założycielka: „kochała biednych i bogatych, dla wszystkich miała jakieś słowo pełne dobroci. Miała wielkie serce dla Boga i dla człowieka”. Miłość Matki Pauli była miłością prawdziwie kobiecą: pełną delikatności, dobroci, intuicji, umiejącą zawsze dostrzegać potrzeby każdego.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas,  oddawać nasze życie na służbę edukacji, z tym wszystkim, czego pragnęłaś, by każdy posiadał: z miłością czułą i bliską, pełną akceptacji, miłością, którą będzie owocem naszej relacji z Jezusem.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu … 

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Ps 131, 1-2:

„Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza”.

 

KONSTYTUCJE 19: „Chrystus, przebywający wśród ludzi prostych i błogosławiąc dzieciom garnącym się do Niego, wzywa nas do życia z prostotą i ufnością maluczkich, mówiąc: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

 

KOMENTARZ:

Z prawdziwego ubóstwa wyrasta pokora i prostota. Kalasancjusz nazywał ubóstwo „matką pokory”.  Pokora pomaga rozpoznać własną kruchość i uznać to, iż wszystko otrzymaliśmy od Boga. Powinnyśmy być pełni prostoty, aby rozumieć najmniejszych, móc zbliżyć się do nich, by w naszych sercach rozbrzmiewały słowa Mistrza: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci…”

 

Matka Paula żyła swoją konsekracją, wszystko oddając Panu. Pomogło jej to utożsamić się z Chrystusem. Miłująca ubóstwo zawsze wybierała to, co najuboższe i miała szczególne upodobanie dla dziewczynek najbardziej potrzebujących. Pragnęła, aby we wszystkim było widoczne ubóstwo. Jej pokora to moc charakteru, odpowiedź na miłość, wyrzeczenie się samej siebie, aby być pełną Boga. Jej prostota była widoczna w przyjmowaniu i traktowaniu wszystkich ludzi.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas,  żyć pokornie, wyrzekając się samych siebie, aby być pełnymi Bożej Miłości. Naucz nas żyć surowością, aby przychodzić z pomocą tym, którzy tego potrzebują,
z prostotą, która będzie się przejawiała w dobrym przyjęciu i traktowaniu innych. Naucz nas uprzejmości, troski o innych, szczególnie o tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

MODLITWA POCZĄTKOWA:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Ps 4, 8

„Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina”.

 

KONSTYTUJE 104: „Ja, świadoma chwili, z radością i nadzieją, wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego (…) składam ślub czystości, aby kochać Boga i ludzi; ubóstwa, by w duchu Ewangelii dzielić się wszystkim; i posłuszeństwa, by pełnić wolę Boga oraz oddania się wychowawczej misji Kościoła”.

 

REGUŁY 15:  „Przyczyniaj się do tworzenia we wspólnocie klimatu radości i serdeczności”.

 

KOMENTARZ:

Klimat radości jest tą przestrzenią gdzie rozwijają się inne cnoty. Dlatego św. Paweł nam poleca: „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz wam powtarzam, radujcie się!” Radość jest najbardziej wiarygodnym świadectwem, iż to Jezus nadaje sens i pełnię naszemu życiu.

 

Radość zamieszkiwała w sercu Matki Pauli. Nie była to radość powierzchowna, ale radość głęboka, intymna i tak wielka, iż nie wiedziała jak ją wyrazić słowami. „Jej życie było nieustannym upodobnianiem się do Mistrza”, jak czytamy w jej nekrologu. Paula wyrażała swoje pragnienie ostatecznego zjednoczenia się ze swoim Umiłowanym, „i wyrażała to
z taką radością i ufnością, iż powodowała zdrową zazdrość u swoich sióstr”.

 

PROŚBA:

Matko Paulo, naucz nas  żyć prawdziwą radością w sercu, przyjmując z wielkim spokojem codzienne wydarzenia, które nas spotykają; radością, która jest owocem naszej głębokiej
i szczerej relacji z Panem i drugim człowiekiem.

 MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy
w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …