„Przyjaciele Misji Pijarek” to propozycja, którą kierujemy do tych, którzy chcą wejść we wspólnotę modlitwy.

Ta wspólnota modlitewna realizuje się przede wszystkim poprzez codzienną modlitwę indywidualną ofiarowaną za:

  • rodziny związane ze szkołami Sióstr Pijarek,
  • Siostry Pijarki
  • nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Pijarek

Tych, którzy zobowiązują się do wspomnianej modlitwy,  oddajemy ich pod opiekę Maryi w każdą sobotę w naszych modlitwach we wszystkich naszych wspólnotach w Polsce.

Osoby, które chcą przystąpić do wspólnoty „Przyjaciół Misji Pijarek”, prosimy o przesłanie poniższej deklaracji, wskazując na jaki okres czasu zobowiązują się do wspomnianej modlitwy.

 DEKLARACJA: https://forms.gle/x8gY7AGyX1zL6eNQA

 

MODLITWA DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że poprzez Ducha Świętego, wezwałeś tak wiele osób do tego, aby w Kościele stawały się współpracownikami Prawdy.

Prosimy Cię wejrzyj na uczniów, którzy uczą się w szkołach Sióstr Pijarek oraz na ich rodziny. Niech wpatrzeni w Twoje miłujące Serce postępują w Mądrości i Miłości jak również w cnotach ludzkich i chrześcijańskich. Tobie polecamy wszystkich, którzy uczestniczą i służą w misji edukacji oraz ewangelizacji poprzez wychowanie. Napełnij ich Twoim Duchem, aby umocnieni każdego dnia odważnie dawali świadectwo, że Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem dla każdego człowieka.

Za pośrednictwem Królowej Szkół Pobożnych prosimy Cię, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu w Zgromadzeniu Sióstr Pijarek. Uczyń to Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.