„Przyjaciele Misji Pijarek” to propozycja, którą kierujemy do tych, którzy chcą wejść we wspólnotę modlitwy za dzieci, rodziny i misję wychowawczą oraz ewangelizacyjną realizowaną poprzez edukację.

Jest to również modlitwa o nowe powołania zakonne dla Instytutu Sióstr Pijarek.

Ta wspólnota modlitewna realizuje się przede wszystkim poprzez codzienną modlitwę indywidualną, poniższymi słowami, ofiarowaną za:

  • rodziny związane ze szkołami Sióstr Pijarek,
  • Siostry Pijarki
  • nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Pijarek

Ci, którzy zobowiązują się do wspomnianej modlitwy, zostają wpisani do „Księgi Przyjaciół Misji Pijarów”, a my oddajemy ich pod opiekę Maryi.

Osoby, które chcą przystąpić do wspólnoty „Przyjaciół Misji Pijarek”, prosimy o przesłanie oświadczenia na nasz adres e-mail lub zwykłą pocztą, pozostawiając swoje imię i nazwisko,  adres oraz wskazując na jaki okres czasu zobowiązują się do wspomnianej modlitwy.

MODLITWA DZIECI DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA

Panie Jezu, nasz Przyjacielu, polecamy Ci wszystkie rodziny, które są związane ze szkołami Sióstr Pijarek. Niech wzrastają w miłości wpatrując się w przykład Świętej Rodziny. Powierzamy Ci wszystkie Siostry Pijarki, niech doświadczając Twojego umiłowania coraz bardziej stają się Twoimi Świadkami w dzisiejszym świecie. Prosimy Cię o nowe powołania. I niech młodym ludziom nie brakuje odwagi, by naśladować Ciebie jako Nauczyciela tak jak to czyniła św. Matka Paula. Uczyń to Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA DOROSŁYCH DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że poprzez Ducha Świętego, wezwałeś tak wiele osób do tego, aby w Kościele stawały się współpracownikami Prawdy.

Prosimy Cię wejrzyj na uczniów, którzy uczą się w szkołach Sióstr Pijarek oraz na ich rodziny. Niech wpatrzeni w Twoje miłujące Serce postępują w Mądrości i Miłości jak również w cnotach ludzkich i chrześcijańskich. Tobie polecamy wszystkich, którzy uczestniczą i służą w misji edukacji oraz ewangelizacji poprzez wychowanie. Napełnij ich Twoim Duchem, aby umocnieni każdego dnia odważnie dawali świadectwo, że Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem dla każdego człowieka.

Za pośrednictwem Królowej Szkół Pobożnych prosimy Cię, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu w Zgromadzeniu Sióstr Pijarek. Uczyń to Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

DEKLARACJA

Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do grona Przyjaciół Misji Pijarek wyrażając troskę o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Pijarek oraz pragnienie towarzyszenia i wspierania  pijarskiej misji wśród dzieci, młodzieży i rodzin.