Dwa i pół wieku po otwarciu przez św. Józefa Kalasancjusza (1557-1648) pierwszej w Europie bezpłatnej szkoły dla najuboższych chłopców, św. Paula Montal (1799-1889) założyła w Hiszpanii zgromadzenie zakonne, które zajęło się wychowaniem i nauczaniem dziewcząt. Celem pijarskiej misji wychowania jest przygotowanie młodzieży do bycia zbawczym zaczynem rodziny, aby młode pokolenia współdziałały w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Instytut Sióstr Pijarek realizuje swoje apostolstwo w oparciu o motto POBOŻNOŚĆ I NAUKA upatrując w powszechnej misji wychowania i edukacji dzieci i młodzieży najskuteczniejszy sposób wpływania na rozwój społeczeństwa i jego przyszłość.

 Dzieło Matki Pauli trwa nadal. Obecnie Siostry Pijarki pracują na 5 kontynentach, w 21 krajach świata, wszędzie ewangelizując poprzez szkołę. Fundamentalne elementy naszej pijarskiej tradycji pedagogicznej są nieustannie adaptowane do potrzeb miejsca i czasu. W 1990 roku dzieło Matki Pauli zostało przeszczepione na grunt Polski. W 1996 r. otworzono pierwszą szkołę podstawową w Krakowie. W 2005 r. powstały dwie kolejne szkoły podstawowe im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie oraz w Krakowie-Olszanicy. W 2011 r. Siostry podjęły inicjatywę otwarcia Publicznego Gimnazjum im. Pauli Montal, które W 2018 r. zostało przekształcono w liceum. Nasze szkoły są powszechne, docierają do różnych środowisk pod względem kulturowym i społecznym. Działamy pod hasłem ,,Pobożność i nauka”. Głównym celem szkół pijarskich jest wzmacnianie wartości chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży, budowanie patriotyzmu i wzajemnego szacunku. Proponowane przez nas nauczanie i wychowanie opiera się na wartościach chrześcijańskich, jako fundamentu i środka do pełnego, integralnego i harmonijnego rozwoju człowieka. Nasze szkoły mogą pochwalić wieloma osiągnięciami, między innymi bardzo dobrymi wynikami uczniów na egzaminach, wysokimi lokatami w konkursach przedmiotowych oraz licznymi sukcesami sportowymi. Są to małe, przyjazne szkoły. Również rodzice naszych uczniów są zapraszani do współpracy i aktywnego udziału w życiu i działalności wspólnoty wychowawczej.

NASZE PLACÓWKI W POLSCE
NASZE PLACÓWKI NA ŚWIECIE