2021Ogłoszenia

Rodzina pijarska, złożona z wielu zgromadzeń zakonnych, szczególną czcią otacza Matkę Bożą. Zwłaszcza Zakon Ojców Pijarów, Zakon Szkół Pobożnych odnosi się do Maryi. Pełna nazwa zakonu to Klerycy Regularni Ubodzy Matki Bożej Szkół Pobożnych. Najbliższe Zakonowi Pijarów jest w działalności charyzmatycznej, a także i nazwie Zgromadzenie Sióstr Pijarek – Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych. Także herby obu instytutów zakonnych nawiązują do Imienia Maryi, wierząc w Jej szczególną opiekę i pomoc. Dlatego dnia 8 maja – na świecie, a w Polsce – 9 maja wszyscy członkowie rodziny pijarskiej oddają cześć Maryi, jako Matce Bożej Szkół Pobożnych (Zdjęcie MB SzP)