2021Aktualności

Zakończyła się Wizytacja Kanoniczna Matki Generalnej Asunción Pérez García i s. Urszuli Kwaśniewskiej – Asystentki Generalnej w Polskiej Delegaturze Sióstr Pijarek, która trwała od 25.09 do 11.10 2021 r. W tym czasie, odbyły się spotkania ze wspólnotami. Matka Generalna wraz z Asystentką odwiedziły wszystkie placówki, wizytując nasze domy i wspólnoty w Krakowie, Rzeszowie oraz Bolszewie. Spotkały się z Radą Delegatury, siostrami przełożonymi, dyrektorkami szkół oraz siostrami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo.

Podczas tych kilku dni, odbyły się również spotkania z uczniami i nauczycielami szkół krakowskich oraz szkoły rzeszowskiej.

Matka generalna odwiedziła Częstochowę, aby pokłonić się naszej Matce i Królowej, powierzając Jej opiece całą Delegaturę .